ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ
Запитати онлайн
Кульпина Екатерина Александровна

Кульпіна Катерина Олександрівна

Лікар-рентгенолог 1 категорії (КТ, МРТ, рентген)

Спеціалізація: нейрорадіологія, дитяча радіологія, кардіорадіологія, торакальна радіологія, абдомінальна радіологія, онкорадіологія, голова-шия, скелетно-м'язова радіологія, урогінекологія.

Робочий стаж: з 2008 року.

Знання іноземних мов: англійська, французька, німецька.

 

 

Досвід роботи:

З 2010 р. і до сьогодні – лікар-рентгенолог «Європейського Радіологічного Центру».

2010 р. – лікар-рентгенолог ДЗ СМСЧ № 1, м. Енергодар, Запорізька обл.

Освіта:

У 2008 році закінчила Харківський національний медичний університет, спеціальність «Лікувальна справа».

Післядипломна освіта:

2010 р. – пройшла спеціалізацію з рентгенології в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти.

2008-2010 рр. – пройшла інтернатуру з променевої діагностики, Харківський національний медичний університет.

Відвідані семінари:

2016 р. – взяла участь у Східноєвропейській радіологічній школі.

2016 р. – успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

2015 р. – успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

2012 р. – успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

2011 р. – успішно закінчила Першу американську школу радіології з міжнародною участю, тема: «Скелетно-м'язова радіологія», м. Харків.

2011 р. – успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

2011 р. – успішно закінчила 2-гу Європейську школу радіології з міжнародною участю, м. Львів

 2010 р. – відвідала VIII Міжнародну школу-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації у клініці», м. Львів.

Відвідані майстер-класи

2019 р. – пройшла ESGAR Liver Imaging Workshop, Італія, м. Мілан.

2016 р. – пройшла майстер-клас «Сучасні підходи лікування гастроінтестинальних стромальних пухлин (GIST)», м. Київ.

2010 р. – пройшла майстер-клас з МРТ на Magnetom Essenza фірми Siemens з напруженістю магнітного поля 1,5 Т, м. Херсон.

Відвідані курси:

2017 р. – успішно закінчила курс школи радіології: печінка, підшлункова залоза, мультидисциплінарний підхід, м. Київ.

2016 р. – успішно закінчила «КТ-діагностика злоякісних пухлин ротової порожнини, глотки, гортані», м. Київ.

2015 р. – успішно закінчила онлайн-відеокурс «Оглядовий курс МРТ головного мозку у дорослих», Австралія, м. Мельбурн.

2014 р. – успішно закінчила курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології «Забезпечення ефективного використання цифрового рентгенівського обладнання», м. Харків.

2012 р. – успішно закінчила курси тематичного удосконалення «Магнітно-резонансна томографія», Харківська медична академія післядипломної освіти.

2010 р. – успішно закінчила курси тематичного удосконалення «Комп'ютерна томографія», Харківська медична академія післядипломної освіти.

Відвідані конференції:

2021 р. – взяла онлайн-участь у науково-практичній конференції «MUST HAVE сучасного стоматолога – глибока діагностика, цифрові протоколи та передбачуваний результат», США.

2017 р. – взяла участь у науково-практичній конференції «Сучасний погляд на хірургічне лікування раку ободової кишки», м. Харків.

2017 р. – взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології», м. Одеса.

2013 р. – взяла участь у науковій конференції з міжнародною участю «Нові можливості діагностики на високопідлоговому МРТ у клінічній практиці», м. Запоріжжя.

2013 р. – взяла участь у Міжнародній конференції «Все про печінку», Європейський акредитаційний союз безперервної медичної освіти (EACCME), Туреччина, м. Стамбул.

2012 р. – взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна променева діагностика захворювань кістково-м'язової системи», м. Київ.

2010 р. – взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю, а також у школі-семінарі «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», м. Судак.

2010 р. – взяла участь у конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи та роль радіологічних методів у діагностиці захворювань нервової системи» у клінічній лікарні «Феофанія», м. Київ.

Відвідані стажування:

2014 р. – пройшла стажування у відділенні радіології клініки «Северанс», Південна Корея, м. Сеул.

2014 р. – пройшла стажування у відділенні радіології, Університетська клініка «Івате», Японія, м. Моріока.

2013 р. – пройшла стажування у відділенні радіології Університетської клініки Людвіга-Максиміліана, Німеччина, м. Мюнхен.

2009-2010 рр. – пройшла стажування на робочому місці у Центрі комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, м. Краматорськ.

Участь у форумах:

2013 р. – взяла участь у Міжнародному форумі радіологів STAR, м. Київ.

Відвідані симпозіуми:

2014 р. – взяла участь у симпозіумі з нейрорадіології з міжнародною участю, Португалія, м. Лісабон.

Відвідані конгреси:

2015 р. – взяла участь у III Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ.

2014 р. – взяла участь у Всесвітньому конгресі Міжнародної гепатопанкреатобіліарної асоціації, Південна Корея, м. Сеул.

2013 р. – взяла участь у ХХ Міжнародному конгресі асоціації хірургів-гепатологів «Актуальні питання хірургічної гепатології», м. Донецьк.

2012 р. – взяла участь у щорічному конгресі Європейського товариства радіології (ESR) – ECR, Австрія, м. Відень.

Наукові публікації:

 • Характеристика гастроінтестинальних стромальних пухлин за допомогою МДКТ-ентерографії /Кульпіна К.О., Мангов А.В., Завгородня В.А., Інюточкіна І.О., Курилов Д.І., Куркчи В.С.// V Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2017» (22-22 Березня 2017 р., м. Київ)
 • МДКТ-ангиография (МДКТАГ) в хирургии артериальных аневризм головного мозга. / Гаврюшин А.Ю. Мангов А.В. Зубков А.В. Козарь М.М. Колесник В.В. Куринный А.В. Кульпина Е.А. Завгородняя В.А. Инюточкина И.А. Курилов Д.И. // VI з’їзд нейрохірургів України (14–16 червня 2017 р., м. Харків)
 • A. Mangov, K. Kulpina, S. Khmizov, D. Kurilov, V. Zavgorodnyaia, I. Inyutochkina; Kharkiv / UA. Great trochanter as a preserved part of proximal femur in children with proximal femoral focal deficiency // Scientific Paper on European Congress of Radiology, 2016.
 • Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Ю.Н. Сабо, Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Волченко И.В., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы с инвазией в вены портомезентериального бассейна (собственное наблюдение и анализ литературы). // Хірургія України. – 2015. – №3. – С. 82-88.

Ссылка на интернет-издание: http://www.surgukraine.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=55

 • Кульпина Е.А., Мангов А.В., Курилов Д.И., Скорый Д.И. Роль МДКТ у пациентов с механической желтухой в выявлении хилярной холангиокарциномы (опухоль Клацкина) с определением критериев резектабельности и предоперационным планированием. // Радiологiчний вiсник. – 2015. – №1-2 (54-55).
 • Кульпина Е.А., Мангов А.В., Курилов Д.И., Скорый Д.И. Особенности предоперационной диагностики и критерии нерезектабельности у пациентов с метастазами колоректального рака в печень по данным мультидетекторной компьютерной томографии. // Радiологiчний вiсник. – 2015. – №1-2 (54-55). 
 • Кудинова И.А., Мангов А.В., Кульпина Е.А., Курилов Д.И., Завгородняя В.А., Бортный Н.А., Дьолог Н.В. Значение МДКТ-ангиографии в диагностике тромбоэмболии легочных артерий. // Радіологічний вісник. – 2015. – №1-2 (54-55).
 • Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Волченко И.В., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы: от эпохи Джеральда Клацкина до новой эры комбинированных резекционных вмешательств. // Клиническая онкология. – 2014. – №3.

Ссылка на интернет-издание:  https://www.clinicaloncology.com.ua/article/12150/xirurgicheskoe-lechenie-xilyarnoj-xolangiokarcinomy-ot-epoxi-dzheralda-klackina-do-novoj-ery-kombinirovannyx-rezekcionnyx-vmeshatelstv

 • Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Опыт хирургического лечения воротной холангиокарциномы. // Харківська хірургічна школа. – 2014. – №4. – С. 106-112.

Ссылка на интернет-издание: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Khkhsh_2014_4_22

 • Бойко В.В., Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Мангов А.В., Кульпина Е.А., Волченко И.В. Метастатический колоректальный рак печени. Особенности диагностики и хирургической техники. // Український журнал хірургії. – 2013. – №3. – С. 14-24.

Ссылка на интернет-издание:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ujkh_2013_3_4

 • Mangov A., Kulpina E., Kushnir A. The Efficacy and Diagnostic Value of 64-detector row CT-coronarography in Screening of Atherosclerotic Plaque Burden and Coronary Artery Stenosis. – 4-th International Scientific Interdisciplinary Conference for Medical Students and Young Doctors. Abstract Book. – Kharkov, 2011.
Задать вопрос врачу

  Refresh Captcha  
 
Залишити відгук

  Refresh Captcha