Logo
ProLab_bot

Ціни на діагностичні процедури

Ціни на аналізи
Ціна на загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)
150 грн
75 грн
Ціна на загальний аналіз крові (ШОЕ)
140 грн
70 грн
Ціна на аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу
150 грн
75 грн
Ціна на загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів)
180 грн
90 грн
Ціна на осмотичну резистентність еритроцитів
100 грн
90 грн
Ціна на аналіз крові на LE-клітини
120 грн
108 грн
Ціна на антирезусні антитіла
490 грн
441 грн
Ціна на визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | N
1520 грн
1368 грн
Ціна на групу крові + резус фактор
250 грн
125 грн
Ціна на пряму пробу Кумбса
610 грн
549 грн
Ціни на оцінку гемостазу
Ціна
Ціна зі знижкою
Ціна на вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2)
550 грн
495 грн
Ціна на протеїн S (активність)
3850 грн
3465 грн
Ціна на протеїн С (активність)
3850 грн
3465 грн
Ціна на D-Димер
160 грн
144 грн
Ціна на активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
115 грн
58 грн
Ціна на антитромбін III (активність) (AT III)
1185 грн
1067 грн
Ціна на протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ )
130 грн
65 грн
Ціна на тромбіновий час (ТЧ)
105 грн
53 грн
Ціна на фактор фон Віллебранда
3850 грн
3465 грн
Ціна на фібриноген
110 грн
55 грн
Ціна на коагулограму на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ)
420 грн
210 грн
Ціна на комплекс "Гемостазіограма" (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін)
1630 грн
815 грн
Ціна на альфа - 1 - антитрипсин / A1 AT
1100 грн
990 грн
Ціна на альфа - 2 - макроглобулін / A2 M
1380 грн
1242 грн
Ціна на альбумін (сироватка)
90 грн
45 грн
Ціна на білок загальний (сироватка)
80 грн
40 грн
Ціна на церулоплазмін | N
330 грн
297 грн
Ціна на гаптоглобін
580 грн
522 грн
Ціна на альфа-Амілазу / AMY (сироватка)
90 грн
45 грн
Ціна на альфа-Амілазу панкреатичну
110 грн
99 грн
Ціна на гамма-глутаматтрансферазу (ГГТ) / GGT
90 грн
45 грн
Ціна на аланінамінотрансферазу (АЛТ) / ALT
90 грн
45 грн
Ціна на аспартатамінотрансферазу (АСТ) / AST
90 грн
45 грн
Ціна на креатинфосфокіназу (КФК загальна) / CK total*1
90 грн
81 грн
Ціна на креатинкіназу-МБ (КФК-МБ)
170 грн
153 грн
Ціна на лактатдегідрогеназу (ЛДГ) / LDH
90 грн
81 грн
Ціна на лужну фосфатазу (ЛФ) / ALP
90 грн
45 грн
Ціна на холінестеразу
170 грн
153 грн
Ціна на глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназу (Г6ФД)
1450 грн
1305 грн
Ціна на аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A - 1
210 грн
189 грн
Ціна на аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B
220 грн
198 грн
Ціна на ліпазу / Lipase
150 грн
135 грн
Ціна на ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC
100 грн
50 грн
Ціна на ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ)
100 грн
50 грн
Ціна на ліпопротеїн (а)
1500 грн
1350 грн
Ціна на тригліцериди
90 грн
45 грн
Ціна на холестерин
90 грн
45 грн
Ціна на білірубін прямий
80 грн
40 грн
Ціна на білірубін загальний
90 грн
45 грн
Ціна на креатинін (сироватка)
90 грн
45 грн
Ціна на сечову кислоту (сироватка)
90 грн
45 грн
Ціна на сечовину
90 грн
45 грн
Ціна на пробу Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну)
110 грн
99 грн
Ціна на швидкість клубочкової фільтрації
110 грн
55 грн
Ціна на осмолярність крові (комплекс "Електроліти"; Сечовина; Білок загальний)
430 грн
387 грн
Ціна на фосфор (сироватка) / P
90 грн
81 грн
Ціна на залізо (сироватка) / Fe
95 грн
48 грн
Ціна на магній (сироватка) / Mg
85 грн
77 грн
Ціна на кальцій загальний (сироватка) / Ca
90 грн
45 грн
Ціна на кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
150 грн
135 грн
Ціна на кадмій / Cd
1950 грн
1755 грн
Ціна на мідь / Cu
1650 грн
1485 грн
Ціна на ртуть / Hg
1950 грн
1755 грн
Ціна на свинець / Pb
2000 грн
1800 грн
Ціна на хром / Cr
1950 грн
1755 грн
Ціна на цинк / Zn
350 грн
315 грн
Ціна на 25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D
380 грн
190 грн
Ціна на вітамін A
1950 грн
1755 грн
Ціна на вітамін B1
2350 грн
2115 грн
Ціна на вітамін B6
2350 грн
2115 грн
Ціна на вітамін C
3300 грн
2970 грн
Ціна на вітамін E
1950 грн
1755 грн
Ціна на фолієву кислоту (вітамін B9)
195 грн
98 грн
Ціна на ціанокобаламін (вітамін B12)
200 грн
100 грн
Ціна на еритропоетин
570 грн
513 грн
Ціна на трансферин
355 грн
320 грн
Ціна на ферритин
200 грн
100 грн
Ціна на оцінку насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)
410 грн
369 грн
Ціна на NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид)
1550 грн
1395 грн
Ціна на гомоцистеїн
370 грн
333 грн
Ціна на тропонін I, кількісн.визн.
280 грн
140 грн
Ціна на цистатін С
1500 грн
1350 грн
Ціна на дігоксин
1500 грн
1350 грн
Ціна на паратгормон (ПТГ)
250 грн
125 грн
Ціна на C-реактивний білок високочутливий (СРБ)
190 грн
171 грн
Ціна на C-реактивний білок (СРБ)
100 грн
50 грн
Ціна на прокальцитонін (PCT)
710 грн
355 грн
Ціна на серотонін (сироватка) | N
4150 грн
3735 грн
Ціна на 17-оксипрогестерон (17-OHП)
185 грн
167 грн
Ціна на соматотропний гормон СТГ/ ( HGH)
200 грн
180 грн
Ціна на адренокортикотропний гормон (АКТГ)
310 грн
279 грн
Ціна на альдостерон
330 грн
297 грн
Ціна на ренін активний
300 грн
270 грн
Ціна на кортизол (сироватка)
230 грн
207 грн
Ціна на ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) / ACE
1580 грн
1422 грн
Ціна на антидіуретичний гормон / копептин (АДГ) / ADH
3050 грн
2745 грн
Ціна на аетанефрини, норметанефрини (плазма)
4800 грн
4320 грн
Ціна на інсуліноподібний фактор росту - 1 (Соматомедин - С) / ІGF-1)
380 грн
342 грн
Ціна на білок-3, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3)
335 грн
302 грн
Ціна на мелатонін (сироватка)
4000 грн
3600 грн
Ціна на андростендіон
360 грн
324 грн
Ціна на антимюллерів гормон (АМГ)
490 грн
441 грн
Ціна на глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
185 грн
167 грн
Ціна на дигідротестостерон (ДГТ)
340 грн
306 грн
Ціна на естрадіол (E2)
235 грн
312 грн
Ціна на естрон (E1)
1050 грн
945 грн
Ціна на інгібін B
860 грн
774 грн
Ціна на лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
195 грн
176 грн
Ціна на макропролактин, кількі.визначен.
420 грн
378 грн
Ціна на прогестерон
205 грн
185 грн
Ціна на пролактин (ПРЛ)
180 грн
90 грн
Ціна на пролактин мономерний (пост.-ПЕГ)
250 грн
225 грн
Ціна на тестостерон вільний (сироватка)
220 грн
198 грн
Ціна на тестостерон загальний (сироватка)
185 грн
93 грн
Ціна на індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс)
340 грн
306 грн
Ціна на фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
180 грн
162 грн
Ціна на андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)
395 грн
356 грн
Ціна на дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С / (DHEA-S)
200 грн
180 грн
Ціна на антиспермальні антитіла
380 грн
342 грн
Ціна на кальцитонін
350 грн
175 грн
Ціна на остазу (кістково-лужна фосфатаза)
2000 грн
1800 грн
Ціна на β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальн.)
240 грн
216 грн
Ціна на PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. - 13 тиж.+ 6 дн.
300 грн
270 грн
Ціна на β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн.)
260 грн
234 грн
Ціна на естріол вільний (E3; Естріол некон'югований)
215 грн
194 грн
Ціна на плацентарний лактоген
350 грн
315 грн
Ціна на плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії
1000 грн
900 грн
Ціна на антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО)
250 грн
125 грн
Ціна на антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ)
350 грн
315 грн
Ціна на тиреоглобулін (ТГ)
190 грн
95 грн
Ціна на антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
190 грн
171 грн
Ціна на тиреотропний гормон (ТТГ)
180 грн
90 грн
Ціна на тироксин вільний (T4 вільний)
180 грн
90 грн
Ціна на трийодтиронін вільний (T3 вільний)
180 грн
90 грн
Ціна на трийодтиронін (Т3 загальний)
180 грн
90 грн
Ціна на тироксин (Т4 загальний)
180 грн
90 грн
Ціна на антитіла IgG до інсуліну
1410 грн
1269 грн
Ціна на антитіла до інсулінових рецепторів
3170 грн
2853 грн
Ціна на антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА)
2350 грн
2115 грн
Ціна на глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
110 грн
Ціна на глюкозу (сироватку)
110 грн
55 грн
Ціна на глюкозо-толерантний тест
185 грн
93 грн
Ціна на С-пептид
230 грн
207 грн
Ціна на інсулін
205 грн
103 грн
Ціна на індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс)
290 грн
145 грн
Ціна на лептин | N
720 грн
648 грн
Ціна на фруктозамін
445 грн
401 грн
Ціна на антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)
555 грн
500 грн
Ціна на фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (ПЛР)
1070 грн
963 грн
Ціни на онкологічні маркери
Ціна
Ціна зі знижкою
Ціна на альфа-фетопротеїн (АФП)
195 грн
176 грн
Ціна на онкомаркер β2-мікроглобулін
290 грн
261 грн
Ціна на антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
400 грн
360 грн
Ціна на нейрон-специфічна енолаза
520 грн
468 грн
Ціна на онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
495 грн
446 грн
Ціна на онкомаркер яєчників ранній (HE4)
540 грн
486 грн
Ціна на онкомаркер білок S-100
580 грн
522 грн
Ціна на онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
220 грн
198 грн
Ціна на онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)
240 грн
120 грн
Ціна на онкомаркер ШКТ (СА 242)
420 грн
378 грн
Ціна на онкомаркер шлунка (СА 72-4)
325 грн
293 грн
Ціна на онкомаркер яєчників (СА 125)
200 грн
180 грн
Ціна на індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс)
670 грн
603 грн
Ціна на простат-специфічний антиген загальний, ПСА
210 грн
105 грн
Ціна на індекс вільного простат - специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний,Індекс)
350 грн
315 грн
Ціна на раково-ембріональний антиген (РЕА)
210 грн
189 грн
Ціна на тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8,18,19)
2300 грн
2070 грн
Ціна на хромогранін А
1950 грн
1755 грн
Ціна на гастрин \ N
630 грн
567 грн
Ціна на тимідинкіназу
2080 грн
1872 грн
Ціна на MyGene BRCA1/2 (NGS, скриніг спадкових мутацій, кров, Illumina) \ N
14500 грн
13050 грн
Ціна на IgA (сироватка)\N
165 грн
149 грн
Ціна на IgЕ загальний (сироватка)
230 грн
207 грн
Ціна на IgG (сироватка)
160 грн
144 грн
Ціна на IgМ (сироватка)
160 грн
144 грн
Ціна на такролімус / FK 506
1500 грн
1350 грн
Ціна на антимітохондріальні антитіла / AMA \ N
1800 грн
1620 грн
Ціна на комплемент (С3 компонент)
490 грн
441 грн
Ціна на комплемент (С4 компонент)
490 грн
441 грн
Ціна на антистрептолізин-О (АСЛ-О)
170 грн
85 грн
Ціна на імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА): CD19+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD4/CD8, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+56+
1600 грн
1440 грн
Ціна на фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF)
2100 грн
1890 грн
Ціна на інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)
780 грн
702 грн
Ціна на катіонний протеїн еозинофілів
400 грн
360 грн
Ціна на алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE
1100 грн
990 грн
Ціна на алергопанель інгаляційну, антитіла IgE
1100 грн
990 грн
Ціна на алергопанель харчову, антитіла IgE
1100 грн
990 грн
Ціна на ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів)
6300 грн
5670 грн
Ціна на FOX – алерготест (Food Xplorer, специфічні IgG до 286 алергенів продуктів харчування)
7000 грн
6300 грн
Ціна на β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG
790 грн
711 грн
Ціна на β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM
790 грн
711 грн
Ціна на кардіоліпін, антитіла IgG
580 грн
522 грн
Ціна на кардіоліпін, антитіла IgM
580 грн
522 грн
Ціна на фосфоліпіди, антитіла IgG
790 грн
711 грн
Ціна на фосфоліпіди, антитіла IgM
790 грн
711 грн
Ціна на гліадин, антитіла IgA
530 грн
477 грн
Ціна на гліадин, антитіла IgG
380 грн
342 грн
Ціна на дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA | N
830 грн
747 грн
Ціна на дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG | N
830 грн
747 грн
Ціна на тканинну трансглутаміназу, антитіла IgA
750 грн
675 грн
Ціна на тканинну трансглутаміназу, антитіла IgG
650 грн
585 грн
Ціна на комплекс "Целіакія" (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG)
1410 грн
1269 грн
Ціна на циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG
440 грн
396 грн
Ціна на цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG | N
800 грн
720 грн
Ціна на ревматоїдний фактор (РФ)
150 грн
75 грн
Ціна на антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC)
1300 грн
1170 грн
Ціна на антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг: RNP/Sm, SS-A (Ro), SSB (La), Scl-70, Jo-1, centromere B
2000 грн
1800 грн
Ціна на антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
390 грн
351 грн
Ціна на визначення непереносимості лактози (ПЛР)
550 грн
495 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення (кров, плазма)
420 грн
378 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення (кров, плазма)
850 грн
765 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення (кров, плазма)
1050 грн
945 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення (кров, плазма)
610 грн
549 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення (кров, плазма)
970 грн
873 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення генлтипів (кров, плазма)
1150 грн
1035 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення (кров, плазма)
405 грн
365 грн
Ціна на ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV, HGV-C, Pegivirus A), якісне визначення (кров, плазма)
480 грн
432 грн
Ціна на ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
710 грн
639 грн
Ціна на ПЛР. Вірус простого герпесу 1 та 2 типу (HSV 1/2) , якісне визначення типів (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
435 грн
392 грн
Ціна на ПЛР. Вірус Varicella-zoster (вірус герпесу 3 типу, VZV, вітряна віспа), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина, вміст папули)
550 грн
495 грн
Ціна на Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина)
740 грн
666 грн
Ціна на ПЛР. Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
680 грн
612 грн
Ціна на ПЛР. Parvovirus B19 (парвовірус ), якісне визначення (плазма, кров, зішкріб з р/г, ліквор, слина)
620 грн
558 грн
Ціна на ПЛР. Borrelia burgdorferi (бореліоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
330 грн
297 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | N
500 грн
450 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
180 грн
162 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
260 грн
234 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG
180 грн
162 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | N
305 грн
275 грн
Ціна на вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG | N
540 грн
486 грн
Ціна на вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG
180 грн
162 грн
Ціна на вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ
180 грн
162 грн
Ціна на Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA
200 грн
180 грн
Ціна на Helicobacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG
280 грн
140 грн
Ціна на Helicobacter pylori, антитіла IgG
200 грн
100 грн
Ціна на трихомонаду (Trichomonas vaginalis), IgG
190 грн
171 грн
Ціна на вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма)
370 грн
333 грн
Ціна на вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма)
285 грн
257 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM
240 грн
216 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
225 грн
203 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBeAg
240 грн
216 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV),anti HBe, антитіла сумарні
225 грн
203 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBsAg
200 грн
100 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні
200 грн
180 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | N
530 грн
477 грн
Ціна на вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, якісне визначення
150 грн
75 грн
Ціна на вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
290 грн
145 грн
Ціна на вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення
200 грн
100 грн
Ціна на вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні
200 грн
180 грн
Ціна на вірус гепатиту А (HAV), IgМ
230 грн
207 грн
Ціна на вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні
290 грн
261 грн
Ціна на вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG
200 грн
180 грн
Ціна на вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM
200 грн
180 грн
Ціна на вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG
270 грн
243 грн
Ціна на вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM
270 грн
243 грн
Ціна на вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG
200 грн
180 грн
Ціна на бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG
220 грн
198 грн
Ціна на бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM
220 грн
198 грн
Ціна на дифтерію (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин , антитіла IgG
600 грн
540 грн
Ціна на епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgG
260 грн
234 грн
Ціна на епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgM
900 грн
810 грн
Ціна на кір (Morbillivirus), антитіла IgG
230 грн
207 грн
Ціна на кір (Morbillivirus), антитіла IgM
540 грн
486 грн
Ціна на кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA
300 грн
270 грн
Ціна на кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG
250 грн
225 грн
Ціна на кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM
250 грн
225 грн
Ціна на кашлюк (Bordetella pertussis), IgG
300 грн
270 грн
Ціна на кашлюк (Bordetella pertussis), IgM
300 грн
270 грн
Ціна на швидкий тест антигену SARS-Co-2
180 грн
90 грн
Ціна на експрес тест на антигени вірусів SARS-CoV-2 (COVID-19), грипу типу А/Б
450 грн
225 грн
Ціна на коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG
370 грн
185 грн
Ціна на коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM
370 грн
185 грн
Ціна на коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA
370 грн
333 грн
Ціна на кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв'язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2
275 грн
248 грн
Ціна на кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2
295 грн
266 грн
Ціна на мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA
200 грн
180 грн
Ціна на мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG
200 грн
180 грн
Ціна на мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA
340 грн
306 грн
Ціна на мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG
340 грн
306 грн
Ціна на мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM
340 грн
306 грн
Ціна на аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
380 грн
342 грн
Ціна на ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
260 грн
234 грн
Ціна на лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні
245 грн
221 грн
Ціна на опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
220 грн
198 грн
Ціна на токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG
270 грн
243 грн
Ціна на трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG
240 грн
216 грн
Ціна на парвовірус (Parvovirus B19), IgG | N
780 грн
702 грн
Ціна на парвовірус (Parvovirus B19), IgM
580 грн
522 грн
Ціна на сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні
290 грн
145 грн
Ціна на сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
200 грн
180 грн
Ціна на токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG | N
760 грн
684 грн
Ціна на токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
200 грн
180 грн
Ціна на токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM
200 грн
180 грн
Ціна на уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA
200 грн
180 грн
Ціна на уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG
200 грн
180 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA
200 грн
180 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG
200 грн
180 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM
200 грн
180 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA
210 грн
189 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG
180 грн
162 грн
Ціна на хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM
180 грн
162 грн
Ціна на цитомегаловірус (CMV), авідність IgG | N
830 грн
747 грн
Ціна на цитомегаловірус (CMV), IgG
230 грн
207 грн
Ціна на цитомегаловірус (CMV), IgМ
230 грн
207 грн
Ціна на бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби) + чутливість до а/б (до 8 а/б)
1950 грн
1755 грн
Ціна на бакпосів крові на стерильність (аероби) + чутливість до а/б (до 8 а/б)
660 грн
594 грн
Ціна на бакпосів крові на стерильність (анаероби) + чутливість до а/б
1400 грн
1260 грн
Ціни на онкогематологію
Ціна
Ціна зі знижкою
Ціна на дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер
550 грн
495 грн
Ціна на визначення антигену HLA-B27 методом проточної цитометрії
620 грн
558 грн
Ціна на EGFR (exons 18; 19; 20; 21) (ПЛР)
7430 грн
6687 грн
Ціна на MGMT (метилспецифічна ПЛР)
5650 грн
5085 грн
Ціна на спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР
3300 грн
2970 грн
Ціна на ампліфікацію HER-2/neu (FISH)
10500 грн
9450 грн
Ціна на ДНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (CISH)
1500 грн
1350 грн
Ціна на аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду
130 грн
65 грн
Ціна на аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін/ креатинін
150 грн
75 грн
Ціна на аналіз сечі загальний (ЗАС)
120 грн
60 грн
Ціна на аналіз сечі за Нечипоренком
110 грн
55 грн
Ціна на креатинін (сеча)
85 грн
77 грн
Ціна на осмолярність сечі
360 грн
324 грн
Ціна на кортизол (сеча) | N
450 грн
405 грн
Ціна на білок загальний (сеча)
95 грн
86 грн
Ціна на білок загальний (добова сеча)
95 грн
86 грн
Ціна на альфа-Амілазу / AMY (сеча)
120 грн
108 грн
Ціна на креатинін (добова сеча)
85 грн
77 грн
Ціна на сечову кислоту (добова сеча)
95 грн
86 грн
Ціна на кальцій загальний (сеча) / Ca
85 грн
77 грн
Ціна на фосфор (сеча) / P
90 грн
81 грн
Ціна на мікроальбумінурію
230 грн
207 грн
Ціна на кетони (сеча)
110 грн
99 грн
Ціна на метанефрини загальні, у добовій сечі \N
1200 грн
1080 грн
Ціна на бакпосів сечі на мікрофлору (визначення ступення бактеріурії) + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
400 грн
360 грн
Ціна на виявлення носійства Streptococcus agalactiae + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
485 грн
437 грн
Ціна на копрограму
150 грн
75 грн
Ціна на аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)
125 грн
63 грн
Ціна на аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)
170 грн
85 грн
Ціна на аналіз калу на приховану кров
340 грн
170 грн
Ціна на аналіз калу на трансферин (кількісне визначення)
360 грн
324 грн
Ціна на кальпротектин фекальний (кількісне визначення)
700 грн
630 грн
Ціна на панкреатичну еластазу (кал)
650 грн
585 грн
Ціна на лактоферин (кал, якісне визначення)
1150 грн
1035 грн
Ціна на ПЛР. Helicobacter pylori (Гелікобактер пілорі), якісне визначення (кал, слина, шлунковий сік)
600 грн
540 грн
Ціна на ПЛР. Гострі кишкові інфекції (Aeromonas spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterocolitica, аденовірус, астровірус, ротавірус, норовірус GI та GII, саповірус), якісне визначення видів (кал)
920 грн
828 грн
Ціна на Helicobacter pylori, антиген у калі (як.визн.)
660 грн
594 грн
Ціна на аналіз калу на лямблії (якісний тест)
360 грн
324 грн
Ціна на Clostridium difficile (токсин A/B), антиген в калі EIA, якісне визначення | N
1500 грн
1350 грн
Ціна на виявлення носійства Streptococcus agalactiae + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
485 грн
437 грн
Ціна на виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП). Чутливість до антибіотиків ДДМ.
345 грн
311 грн
Ціна на бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
600 грн
540 грн
Ціна на аналіз рідин тіла (спинномозкова рідина, синовіальна (суглобна) рідина, рідина перитонеального діалізу). Аналіз клітин і бактерій*
390 грн
351 грн
Ціна на кортизол (слина)
500 грн
450 грн
Ціна на тестостерон загальний (слина)
1080 грн
972 грн
Ціна на IgA (слина)
680 грн
612 грн
Ціна на ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
710 грн
639 грн
Ціна на ПЛР. Вірус простого герпесу 1 та 2 типу (HSV 1/2) , якісне визначення типів (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
435 грн
392 грн
Ціна на ПЛР. Вірус Varicella-zoster (вірус герпесу 3 типу, VZV, вітряна віспа), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина, вміст папули)
550 грн
495 грн
Ціна на вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина)
740 грн
666 грн
Ціна на ПЛР. Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
680 грн
612 грн
Ціна на ПЛР. Parvovirus B19 (парвовірус ), якісне визначення (плазма, кров, зішкріб з р/г, ліквор, слина)
620 грн
558 грн
Ціна на ПЛР. Chlamydia trachomatis (хламідіоз ), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
360 грн
324 грн
Ціна на ПЛР. Mycoplasma genitalium (мікоплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
570 грн
513 грн
Ціна на ПЛР. Mycoplasma hominis (мікоплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
750 грн
675 грн
Ціна на ПЛР. Ureaplasma species (уреаплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
325 грн
293 грн
Ціна на ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (уреаплазмоз), якісне визначення видів (у/г зішкріб, секрет простати)
570 грн
513 грн
Ціна на ПЛР. Treponema pallidum(сифіліс), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
570 грн
513 грн
Ціна на ПЛР. Candida albicans (кандидоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
570 грн
513 грн
Ціна на ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (гонорея), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
285 грн
257 грн
Ціна на ПЛР. Trichomonas vaginalis (трихомоніаз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
780 грн
702 грн
Ціна на ПЛР. Candida species (C. albicans, C.Krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C.Tropicalis, C. dubliniensis, C.lusitaniae) (кандидоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати)
790 грн
711 грн
Ціна на ПЛР. Helicobacter pylori (Гелікобактер пілорі), якісне визначення (кал, слина, шлунковий сік)
600 грн
540 грн
Ціна на ПЛР. Chlamydophila pneumoniae (Chlamydia pneumoniae, пневмонія), якісне визначення (мокротиння, плевральна рідина, змиви з бронхів, зішкріб р/г)
630 грн
567 грн
Ціна на ПЛР. Mycoplasma pneumoniae (пневмонія), якісне визначення (мокротиння, плевральна рідина, змиви з бронхів, зішкріб р/г)
510 грн
459 грн
Ціна на ПЛР. Генотипування вірусу папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, напівкількісне визначення ( у/г зішкріб)
1060 грн
954 грн
Ціна на ПЛР. Генотипування вірусу папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, напівкількісне визначення (гістологічний матеріал)
1170 грн
1053 грн
Ціна на ПЛР. Bordetella species (B. pertussis та B. parapertussis) (кашлюк), якісне визначення видів (зішкріб р/г, змиви з бронхів)
620 грн
558 грн
Ціна на ПЛР. SARS-CoV-2 (коронавірус COVID-19), якісне визначення (назоорофарингефльний зішкріб)
500 грн
450 грн
Ціна на ПЛР. Респіраторні вірусні інфекції (SARS-CoV-2 (коронавірус COVID-19), вірус грипу тип А/В, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV)), якісне визначення видів (назоорофарингеальний зішкріб)
1200 грн
1080 грн
Ціна на ПЛР. Borrelia burgdorferi (бореліоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
330 грн
297 грн
Ціна на ПЛР. Гострі респіраторні вірусні інфекції (вірус грипу тип А/В, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), метапневмовірус людини, аденовірус, риновірус, вірус парагрипу), якісне визначення видів (назоорофарингеальний зішкріб)
1200 грн
1080 грн
Ціна на ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб)
650 грн
585 грн
Ціна на дослідження на кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкреб)
170 грн
153 грн
Ціна на бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко), ідентифікація бактерій + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
430 грн
387 грн
Ціна на Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів + чутливість до а/б
500 грн
250 грн
Ціна на виявлення носійства патогенного стафілокока + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
380 грн
342 грн
Ціна на виявлення носійства грибів роду Candida + чутливість до антимікотиків
380 грн
342 грн
Ціна на бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води), ідентифікація бактерій + чутливість до а/б (до 8 а/б; ДДМ)
430 грн
387 грн
Ціна на залишкову активність антибіотиків в біологічних рідинах (сеча, стерильні і нестерильні рідини)
345 грн
311 грн
Ціна на посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма
485 грн
437 грн
Ціна на AF Genital - мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори та антибіотикограмма
590 грн
531 грн
Ціна на виділення з рани та дренажів на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ)
430 грн
387 грн
Ціна на мікробіологічне дослідження центральних катетерів. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
410 грн
369 грн
Ціна на класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)
290 грн
145 грн
Ціна на рідинну цитологію ПАП-тест
520 грн
260 грн
Ціна на мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)
190 грн
95 грн
Ціна на мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія)
175 грн
158 грн
Ціна на цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки
265 грн
239 грн
Ціна на дослідження секрету простати
165 грн
149 грн
Ціна на цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків
580 грн
522 грн
Ціна на цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (1 локалізація)
380 грн
342 грн
Ціна на цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів (до 6 скелець)
405 грн
365 грн
Ціна на цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу
405 грн
365 грн
Ціна на рідинну цитологію бронхоальвеолярного лаважу
495 грн
446 грн
Ціна на рідинну цитологію сечі
500 грн
450 грн
Ціна на ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67)
1720 грн
1548 грн
Ціна на цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози (до 8 скелець)
440 грн
396 грн
Ціна на рідинну цитологію тонкоголкових пункційних біопсій (1 локалізація)
520 грн
468 грн
Ціна на цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень (1 локалізація)
415 грн
374 грн
Ціна на цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів (1 локалізація/група)
415 грн
374 грн
Ціна на цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок
415 грн
374 грн
Ціна на діагностику випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія
3700 грн
3330 грн
Ціна на цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій молочної залози (1 локалізація, до 6 скелець)
440 грн
396 грн
Ціна на цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій інших локалізацій (до 6 скелець)
440 грн
396 грн
Ціна на цитологічне дослідження сером з імуноцитохімією (2 маркери)
1490 грн
1341 грн
Ціна на цитологічне дослідження сером молочної залози (з виготовленням цитоблоків)
440 грн
396 грн
Ціна на секторальної резекції, лампектомії грудної залози
1200 грн
1080 грн
Ціна на лімфодисекцію
700 грн
630 грн
Ціна на радикальну мастектомію
2800 грн
2520 грн
Ціна на дослідження видалення придатків матки
850 грн
765 грн
Ціна на ексцизійні біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію)
750 грн
675 грн
Ціна на біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку)
750 грн
675 грн
Ціна на біопсії пухлинних утворень м’яких тканин
750 грн
675 грн
Ціна на біопсії слинної залози (з одного боку)
750 грн
675 грн
Ціна на видалення нігтьових лож (вкл. необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога)
2200 грн
1980 грн
Ціна на інцизійну, панч та радіохвильову біопсію шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах)
750 грн
675 грн
Ціна на видалення ліпоми
750 грн
675 грн
Ціна на поліфокальну трепан-біопсію передміхурової залози
850 грн
765 грн
Ціна на трепан-біопсію лімфовузлів (за 1 локалізацію)
850 грн
765 грн
Ціна на дослідження резекції грудної залози при гінекомастії, маститах
850 грн
765 грн
Ціна на біопсію бронхів, легень (за одну локалізацію)
850 грн
765 грн
Ціна на біопсію пухлинних утворень кісток
1100 грн
990 грн
Ціна на діагностичну ІГХ 1 категорії складності (діагностика «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах, утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом), Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67)
2500 грн
2250 грн
Ціна на діагностичну ІГХ 2 категорії складності (утворення/пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози, щитоподібної залози, головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); аденоми гіпофіза, голови та шиї, гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишки, шкіри, яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви, яєчка)
4600 грн
4140 грн
Ціна на діагностичну ІГХ 3 категорії складності (визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган), пухлини легень, нирок, наднирників, печінки, підшлункової залози, утворення очеревини та середостіння, визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, лімфо - та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, мастоцитози, гістіоцітози, мієлопроліферативні захворювання), пухлини кісток, м’яких тканин (саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини), філоїдна пухлина грудної залози)
7100 грн
6390 грн
Ціна на консультацію патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал)
1350 грн
1215 грн
Ціна на визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16
850 грн
765 грн
Ціна на Her-2/neu
1100 грн
990 грн
Ціна на біопсію тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно)
850 грн
765 грн
Ціна на інцизійну біопсію інвазивних неоплазій шлунка (до 3 локалізацій біопсії включно)
850 грн
765 грн
Ціна на біопсію шлунка (до 5 біоптатів включно)
850 грн
765 грн
Ціна на біопсію шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM
1100 грн
990 грн
Ціна на ексцизійну біопсію (поліпектомії) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно)
1100 грн
990 грн
Ціна на інцизійну біопсію інвазивних неоплазій та інших утворень стравоходу (до 3 локалізацій біопсії включно)
850 грн
765 грн
Ціна на визначення експрессії Кі 67
900 грн
810 грн

Вас може зацікавити

Як нас знайти

Всі контакти >>
Відгук
Відгук
Рейтинг
Тип відгуку
Задати питання
Кому питання
Питання
Запис онлайн
Виберіть послугу
Додатковий коментар