Logo
ProLab_bot

Цены на диагностические процедуры

Цены на анализы
Цены на общеклинические исследования
Цена
Цена со скидкой
B211 Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)
160 грн
144 грн
B212 Загальний аналіз крові (ШОЕ)
150 грн
135 грн
B214 Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу
170 грн
B257 Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів)
190 грн
171 грн
B259 Осмотична резистентність еритроцитів
100 грн
90 грн
B260 Загальний аналіз крові (ШОЕ + тромбоцити по Фоніо)
180 грн
162 грн
Цены на Комплексні дослідження
Цена
Цена со скидкой
K045 Комплекс "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)
450 грн
405 грн
K089 Комплекс "Електроліти" (калій, натрій, хлор)
270 грн
243 грн
K111 Комплекс "Білірубін фракції" (білірубін загальний, прямий, непрямий)
180 грн
162 грн
K041 Комплекс "Скринінг патології щитоподібної залози" (ТТГ, T4 вільн., АТПО, Т3 вільн.)
720 грн
648 грн
K078 Комплекс "Біохімія крові базова" (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.)
720 грн
648 грн
K012 Комплекс" Ревматоїдний" (СРБ, сечова кислота (сироватка), РФ, АСЛ-О)
470 грн
423 грн
K180 Комплекс "Базовий" (ЗАК+ШОЕ+морфологія еритроцитів, ЗАС+мікроскопія осаду, глюкоза)
250 грн
225 грн
K018 Комплекс "Розширені печінкові проби" (АСТ, АЛТ, ЛФ, комплекс "Білірубін фракції , ГГТ, альбум. сиров., білок заг., комплекс "Ліпідограма")
1160 грн
1044 грн
K175 Комплекс "Кардіологічний" (ЗАК (лейкоцитарна формула + ШОЕ), комплекс Ліпідограма, комплекс Електроліти, креатинін (сироватка), сечовина)
1050 грн
945 грн
K017 Комплекс "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний)
710 грн
639 грн
K009 Комплекс "Ниркові проби" (сечов. кисл., креатинін, Комплекс Електроліти, сечовина, альбум. (сиров.))
630 грн
567 грн
K090 Комплекс "Анемія" (фолієва кислота (вітамін В9), залізо/Fe, ціанокобаламін (вітамін B12))
450 грн
405 грн
K040 Комплекс "Тиреоїдний (моніторинг терапії)" (T4 вільн., ТТГ)
330 грн
297 грн
K079 Комплекс"Біохімія крові розширена"(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, Комплекс Електроліти, кальцій загальн.)
1260 грн
1134 грн
K010 Комплекс "Ендокринний" (ТТГ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, Т4 вільний, АТПО, трийодтиронін вільний)
1010 грн
909 грн
K174 Комплекс "Порушення ритму" (ЗАК (лейкоцитарна формула + ШОЕ), комплекс Електроліти, ферритин, залізо, ТТГ)
850 грн
765 грн
K031 Комплекс "Індекс здоров'я простати" (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс))
510 грн
459 грн
K034 Комплекс "Порушення вуглеводного обміну" ( глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид)
700 грн
630 грн
K043 Комплекс Діабетичний (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, С-пептид)
510 грн
459 грн
K172 Комплекс "Ендокринний баланс" (ТТГ, інсулін, глікований гемоглобін, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО)
1100 грн
990 грн
D20502 Комплекс №236 "Імунологічне обстеження розширене (з DHR-тестом)" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор); імуноглобулін A; імуноглобулін M; імуноглобулін G; імуноглобулін E; Базові субпопуляції: Т-лімфоцити (CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), співвідношення CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-, В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/CD56+); функціональна активність гранулоцитів крові (DHR-тест); активність комплементу (СН50))
2700 грн
2250 грн
Цены на иммуногематологические исследования
Цена
Цена со скидкой
B213 Аналіз крові на LE-клітини
150 грн
135 грн
B222 Антирезусні антитіла
490 грн
441 грн
B223 Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | N
1600 грн
1440 грн
B224 Група крові + резус фактор
250 грн
B225 Пряма проба Кумбса
610 грн
549 грн
Цены на оценка гемостаза
Цена
Цена со скидкой
B202 D-Димер
220 грн
B120 Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2)
700 грн
630 грн
B123 Протеїн S (активність)
5900 грн
5310 грн
B124 Протеїн С (активність)
5700 грн
5130 грн
B215 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
120 грн
108 грн
B216 Антитромбін III (активність) (AT III)
1320 грн
1188 грн
B217 Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ )
130 грн
117 грн
B199 Міжнародне нормалізоване відношення
120 грн
108 грн
B218 Тромбіновий час (ТЧ)
120 грн
108 грн
B219 Фактор фон Віллебранда
5000 грн
4500 грн
B220 Фібриноген
110 грн
B221 Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ)
440 грн
K022 Комплекс "Гемостазіограма" (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін)
1950 грн
1755 грн
D4365 Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
2800 грн
2520 грн
Цены на биохимические исследования
Цена
Цена со скидкой
B055 25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D
400 грн
360 грн
B203 C-реактивний білок високочутливий (СРБ)
250 грн
225 грн
B205 C-реактивний білок (СРБ)
100 грн
B297 BNP (аналіз на визначення натрійуретичного пептиду типу В)
1200 грн
1080 грн
B130 Альфа - 1 - антитрипсин / A1 AT
1400 грн
1260 грн
B131 Альфа - 2 - макроглобулін / A2 M
1430 грн
1287 грн
B132 Альбумін (сироватка)
100 грн
B133 Білок загальний (сироватка)
100 грн
B136 Церулоплазмін | N
490 грн
441 грн
B137 Гаптоглобін
780 грн
702 грн
B138 Альфа-Амілаза / AMY (сироватка)
90 грн
B140 Альфа-Амілаза панкреатична
120 грн
108 грн
B141 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT
100 грн
90 грн
B142 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT
100 грн
90 грн
B143 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST
100 грн
90 грн
B144 Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total*1
100 грн
90 грн
B145 Креатинкіназа-МБ (КФК-МБ)
180 грн
162 грн
B146 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH
100 грн
90 грн
B147 Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP
100 грн
90 грн
B148 Холінестераза
200 грн
180 грн
B267 Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД)
1800 грн
1620 грн
B171 Аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A - 1
300 грн
270 грн
B172 Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B
300 грн
270 грн
B173 Ліпаза / Lipase
200 грн
180 грн
B174 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC
100 грн
90 грн
B176 Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ)
100 грн
90 грн
B177 Ліпопротеїн (а)
1800 грн
1620 грн
B178 Тригліцериди
100 грн
90 грн
B179 Холестерин
100 грн
B149 Білірубін прямий
90 грн
81 грн
B150 Білірубін загальний
90 грн
B151 Креатинін (сироватка)
100 грн
B154 Сечова кислота (сироватка)
100 грн
B156 Сечовина
100 грн
B269 Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну)
130 грн
117 грн
B271 Швидкість клубочкової фільтрації
130 грн
117 грн
K048 Осмолярність крові (комплекс "Електроліти"; Сечовина; Білок загальний)
450 грн
405 грн
B161 Фосфор (сироватка) / P
100 грн
90 грн
B165 Залізо (сироватка) / Fe
100 грн
B166 Магній (сироватка) / Mg
100 грн
B167 Кальцій загальний (сироватка) / Ca
100 грн
B169 Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
170 грн
B249 Кадмій / Cd
3800 грн
3420 грн
D419 Мідь / Cu
300 грн
270 грн
B251 Ртуть / Hg
3000 грн
2700 грн
B252 Свинець / Pb
2550 грн
2295 грн
B253 Хром / Cr
2700 грн
2430 грн
B254 Цинк / Zn
400 грн
360 грн
B181 Вітамін A
2430 грн
2187 грн
B182 Вітамін B1
3200 грн
2880 грн
B183 Вітамін B6
3200 грн
2880 грн
B185 Вітамін E
2500 грн
2250 грн
B193 Фолієва кислота (вітамін B9)
200 грн
180 грн
B194 Ціанокобаламін (вітамін B12)
200 грн
DG31106 Вітамін РР (групи ВЗ), нікотинамід
4600 грн
4140 грн
DG30866 Вітамін В2, рибофлавін
2500 грн
2250 грн
B187 загальну залізозв'язуючу здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС)
200 грн
180 грн
B189 Еритропоетин
600 грн
540 грн
B190 Трансферин
360 грн
324 грн
B191 Ферритин
200 грн
180 грн
B195 Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)
450 грн
405 грн
B198 Гомоцистеїн
400 грн
360 грн
B201 Тропонін I, кількісн.визн.
280 грн
252 грн
D3081 Цистатін С зі ШКФ
1500 грн
1350 грн
B248 Дігоксин
1500 грн
1350 грн
B033 Паратгормон (ПТГ)
250 грн
225 грн
B206 Прокальцитонін (PCT)
710 грн
639 грн
Цены на гормональные исследования
Цена
Цена со скидкой
B051 17-оксипрогестерон (17-OHП)
190 грн
171 грн
B003 β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальн.)
240 грн
216 грн
B090 PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. - 13 тиж.+ 6 дн.
300 грн
270 грн
B091 β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн.)
260 грн
234 грн
D20505 FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
3800 грн
3420 грн
D20519 FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
3800 грн
3420 грн
D20506 FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
4500 грн
4050 грн
D4126 FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
4600 грн
4140 грн
B022 Серотонін (сироватка) | N
6100 грн
5490 грн
D80 Соматотропний гормон СТГ/ ( HGH)
280 грн
252 грн
D77 Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
360 грн
324 грн
B061 Альдостерон
330 грн
297 грн
B064 Кортизол (сироватка)
230 грн
B070 Інсуліноподібний фактор росту - 1 (Соматомедин - С) / ІGF-1)
380 грн
342 грн
B071 Білок-3, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3)
350 грн
315 грн
B034 Андростендіон
360 грн
324 грн
B035 Антимюллерів гормон (АМГ)
490 грн
441 грн
B036 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
300 грн
270 грн
B037 Дигідротестостерон (ДГТ)
370 грн
333 грн
B038 Естрадіол (E2)
250 грн
225 грн
B039 Естрон (E1)
1050 грн
945 грн
B040 Інгібін B
1230 грн
1107 грн
B041 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
200 грн
180 грн
B042 Фракції пролактину
420 грн
378 грн
B043 Прогестерон
210 грн
189 грн
B044 Пролактин (ПРЛ)
180 грн
162 грн
B045 Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ)
250 грн
225 грн
B047 Тестостерон вільний (сироватка)
220 грн
198 грн
B048 Тестостерон загальний (сироватка)
190 грн
B049 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс)
450 грн
405 грн
B050 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
180 грн
B052 Андростендіол глюкуронід (3-альфа-Діол)
580 грн
522 грн
B053 Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С / (DHEA-S)
280 грн
252 грн
B054 Антиспермальні антитіла
420 грн
378 грн
B025 Кальцитонін
350 грн
B058 Остаза (кістково-лужна фосфатаза)
3000 грн
2700 грн
B092 Естріол вільний (E3; Естріол некон'югований)
220 грн
198 грн
B093 Плацентарний лактоген
400 грн
360 грн
D4132 Каріотипування (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
5000 грн
4500 грн
D20520 Каріотипування та FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
8400 грн
7560 грн
D20521 Каріотипування та FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
7600 грн
6840 грн
D19157 Каріотипування та FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
8600 грн
7740 грн
D19160 Каріотипування та FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
9100 грн
8190 грн
D19371 Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.) ***
9700 грн
8730 грн
D20551 Розрахунок ризику пренатального скринінгу І триместру (PAPP-A, ХГЛ) програмою Astraia
220 грн
198 грн
D526 Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA І триместру
100 грн
90 грн
D2645 Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру
100 грн
90 грн
B026 Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО)
250 грн
225 грн
B027 Антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ)
350 грн
315 грн
B028 Тиреоглобулін (ТГ)
200 грн
180 грн
B029 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
200 грн
180 грн
B030 Тиреотропний гормон (ТТГ)
180 грн
162 грн
B031 Тироксин вільний (T4 вільний)
180 грн
162 грн
B032 Трийодтиронін вільний (T3 вільний)
180 грн
162 грн
B255 Трийодтиронін (Т3 загальний)
180 грн
162 грн
B256 Тироксин (Т4 загальний)
180 грн
162 грн
B083 Антитіла IgG до інсуліну
1410 грн
1269 грн
B084 Антитіла до інсулінових рецепторів
3200 грн
2880 грн
B086 Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА)
3400 грн
3060 грн
B075 Глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
198 грн
B077 Глюкоза (сироватку)
110 грн
B078 Глюкозо-толерантний тест
190 грн
171 грн
B081 Інсулін
210 грн
189 грн
B082 Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс)
290 грн
261 грн
B085 Лептин | N
720 грн
648 грн
B089 Фруктозамін
450 грн
405 грн
B186 Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)
560 грн
504 грн
M057 Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (ПЛР)
1070 грн
963 грн
B080 С-пептид
230 грн
B094 плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії
1400 грн
1260 грн
D12990 каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (абортус, 5-11 тижн.)
7100 грн
6390 грн
Цены на онкологические маркеры
Цена
Цена со скидкой
B001 Альфа-фетопротеїн (АФП)
220 грн
198 грн
B002 Онкомаркер β2-мікроглобулін
350 грн
315 грн
B004 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
400 грн
360 грн
B005 Нейрон-специфічна енолаза
550 грн
495 грн
B006 Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
500 грн
450 грн
B007 Онкомаркер яєчників ранній (HE4)
540 грн
486 грн
B008 Онкомаркер білок S-100
700 грн
630 грн
B009 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
220 грн
198 грн
B010 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)
240 грн
B011 Онкомаркер ШКТ (СА 242)
440 грн
396 грн
B012 Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
330 грн
297 грн
B013 Онкомаркер яєчників (СА 125)
200 грн
B014 Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс)
670 грн
603 грн
B016 Простат-специфічний антиген загальний, ПСА
210 грн
B017 Індекс вільного простат - специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний,Індекс)
350 грн
B018 Раково-ембріональний антиген (РЕА)
210 грн
B019 Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8,18,19)
2900 грн
2610 грн
B021 Хромогранін А
2300 грн
2070 грн
D20283 Гастрин - 17 - кількісн.
850 грн
765 грн
B024 Тимідинкіназу
2530 грн
2277 грн
MG64001 Молекулярно-генетичне дослідження гена V617F Jak-2
1500 грн
1350 грн
MG64002 Молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 1 typ
2300 грн
2070 грн
MG64003 Молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 2 typ
2300 грн
2070 грн
MG64101 Молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 1 typ + 2 typ
4000 грн
3600 грн
MG64004 Молекулярно-генетичне дослідження гена MPL (W515A/L/K/R)
7800 грн
7020 грн
MG64011 Молекулярно-генетичне дослідження гена 12 exon Jak-2
7100 грн
6390 грн
M067 MyGene BRCA1/2 (NGS, скриніг спадкових мутацій, кров, Illumina) \ N
16000 грн
14400 грн
Цены на иммунологические исследования
Цена
Цена со скидкой
B097 IgA (сироватка)\N
340 грн
306 грн
B099 IgЕ загальний (сироватка)
240 грн
B100 IgG (сироватка)
190 грн
171 грн
B101 IgМ (сироватка)
190 грн
171 грн
D3665 В-клітинну ланку (В1-, В2-, В-клітини пам'яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)
750 грн
675 грн
D3668 NK-клітинну ланку (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)
1200 грн
1080 грн
D3671 T-клітинну ланку (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)
1000 грн
900 грн
D3677 T-клітинну ланку (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)
950 грн
855 грн
B243 Такролімус / FK 506
1500 грн
1350 грн
B350 Антимітохондріальні антитіла / AMA \ N
1800 грн
1620 грн
B095 Комплемент (С3 компонент)
540 грн
486 грн
B096 Комплемент (С4 компонент)
540 грн
486 грн
B209 Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
170 грн
153 грн
L009 Імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА): CD19+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD4/CD8, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+56+
1600 грн
1440 грн
B117 Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)
780 грн
702 грн
D3090 Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) методом DHR-тесту
700 грн
630 грн
D2720 Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
750 грн
675 грн
D18660 Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
950 грн
855 грн
D2716 Активність комплементу СН50
1000 грн
900 грн
D3697 Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)
270 грн
243 грн
D20292 Антитіла до парієтальних клітин шлунку IgG
900 грн
810 грн
D17593 Квантифероновий тест
2890 грн
2601 грн
D3587 Антинуклеарні антитіла IgG (U1-RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, centromere B, Scl-70, Jo-1, fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm, dsDNA), ANA, CTD скринінг, ELIA Phadia
550 грн
495 грн
D2946 Триптаза
1450 грн
1305 грн
D392 Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+).
1550 грн
1395 грн
D3683 Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)
4000 грн
3600 грн
D3674 Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)
600 грн
540 грн
D3680 Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
850 грн
765 грн
Цены на автоиммунные и аллергические заболевания
Цена
Цена со скидкой
B265 ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів)
7100 грн
6390 грн
B266 FOX – алерготест (Food Xplorer, специфічні IgG до 286 алергенів продуктів харчування)
7000 грн
6300 грн
B118 β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG
790 грн
711 грн
B119 β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM
790 грн
711 грн
B102 Катіонний протеїн еозинофілів
400 грн
360 грн
B105 Алергопанель харчова, антитіла IgE
1100 грн
990 грн
B121 Кардіоліпін, антитіла IgG
720 грн
648 грн
B122 Кардіоліпін, антитіла IgM
720 грн
648 грн
B125 Фосфоліпіди, антитіла IgG
790 грн
711 грн
B126 Фосфоліпіди, антитіла IgM
790 грн
711 грн
B106 Гліадин, антитіла IgA
580 грн
522 грн
B107 Гліадин, антитіла IgG
380 грн
342 грн
B108 Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA | N
1420 грн
1278 грн
B109 Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG | N
1420 грн
1278 грн
B110 Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA
750 грн
675 грн
B111 Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG
750 грн
675 грн
K110 Комплекс "Целіакія" (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG)
1410 грн
1269 грн
B113 Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG
440 грн
396 грн
B114 Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG | N
850 грн
765 грн
B210 Ревматоїдний фактор (РФ)
150 грн
B127 Антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC)
1300 грн
1170 грн
B128 Антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг: RNP/Sm, SS-A (Ro), SSB (La), Scl-70, Jo-1, centromere B
2900 грн
2610 грн
B129 Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
950 грн
855 грн
D12095 Алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, MUXF3 CCD, Bromelain)
2200 грн
1980 грн
D12098 Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть)морської свинки, гусяче пір'я, пі'ря папуги, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Aspergillus niger, MUXF3 CCD, Bromelain)
2200 грн
1980 грн
D12101 Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
1110 грн
999 грн
D12116 Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)
1350 грн
1215 грн
D12104 Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)
1060 грн
954 грн
D12107 Алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)
1400 грн
1260 грн
D12110 Алергопанель"Алергени домашнього пилу" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)
950 грн
855 грн
D12113 Алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)
900 грн
810 грн
D13310 Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)
850 грн
765 грн
D13320 Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416)
840 грн
756 грн
D13323 Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433)
840 грн
756 грн
D13329 Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)
750 грн
675 грн
D13326 Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)
750 грн
675 грн
D18663 Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)
750 грн
675 грн
D18666 Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)
800 грн
720 грн
D13317 Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427)
920 грн
828 грн
D17606 Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)
850 грн
765 грн
D18672 Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)
850 грн
765 грн
D2800 Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (желатин коров'ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45)
1500 грн
1350 грн
D2806 Пакет досліджень "Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази" (триптаза; желатин коров'ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8)
2000 грн
1800 грн
D12131 Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, гусине пір'я, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain)
1850 грн
1665 грн
D12134 Алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров'яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain)
2000 грн
1800 грн
D20708 Алергопанель "Харчова: риба та морепродукти" (Специфічні IgE, тріска (f3), Специфічні IgE, краб (f23), Специфічні IgE, креветка (f24), Специфічні IgE, лосось (f41))
850 грн
765 грн
D12119 Алергопанель "Харчова: м'ясо та молочні продукти" (Специфічні IgE, молоко коров`яче (f2), Специфічні IgE, яєчний білок (f1), Специфічні IgE, яєчний жовток (f75), Специфічні IgE, м`ясо курки (f83), Специфічні IgE, яловичина (f27), Специфічні IgE, свинина (f26), Специфічні IgE, м`ясо кролика (f213))
1000 грн
900 грн
D12122 Алергопанель "Харчова алергія: Фрукти та овочі"
1300 грн
1170 грн
D12125 Алергопанель "Харчова алергія: Злаки та горіхи"
1300 грн
1170 грн
D12128 Алергопанель "Харчова: розширена"
1800 грн
1620 грн
Специфічні IgE, апельсин (f33)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, арахіс (f13)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, банан (f92)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, вишня (f242)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, вівсянка (f7)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, волоський горіх (f256)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, груша (f94)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, диня (f87)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, жито (f5)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, казеїн (f78)
600 грн
540 грн
Специфічні IgE, капуста (f216)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, картопля (f35)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кешью (f202)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, ківі (f84)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, краб (f23)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, креветка (f24)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кукурудза (f8)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кунжут (f10)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, ліщина (f17)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, лосось (f41)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, мигдаль (f20)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, морква (f31)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, м'ясо кролика (f213)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, м'ясо курки (f83)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, персик (f95)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, полуниця (f44)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, пшениця (f4)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, рис (f9)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, свинина (f26)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, селера (f85)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, соя (f14)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, томат (f25)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, тріска (f3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, чай (f222)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, часник (f47)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, шоколад (f105)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, яблуко (f49)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, яєчний білок (f1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, яєчний жовток (f75)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, яловичина (f27)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Candida albicans (m5)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, амброзія (w1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, береза (t3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, бермудська трава (g2)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, бірючина (t210)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, бук (t5)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, вільха (t2)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, граб (t209)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, грястиця збірна (g3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, гусяче пір'я (e70)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, дуб (t7)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72)
580 грн
522 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, жито посівне (g12)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, золотарник (w12)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кипарис (t23)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, кульбаба (w8)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, латекс (k82)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, лобода (w10)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, олива (t9)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, пилок ліщини (t4)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, пір'я папуги (e91)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, платан (t11)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, полин (w6)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, постениця (w19)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, тарган (i6)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, тополя (t14)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, трава пахуча (g1)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, шершень звичайний (i75)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, щириця звичайна (w14)
400 грн
360 грн
Специфічні IgE, ясен (t15)
400 грн
360 грн
D2758 Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 - Береза)
1450 грн
1305 грн
D13417 Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" розширений ( rBet v 1 , PR-10, (t215); rBet v2; rBet v4 (t221) ; Bet v 6, Isoflavone reductase ( t225)- Береза
3850 грн
3465 грн
D2761 Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку лугових трав" (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) - Тимофіївка)
1450 грн
1305 грн
D13423 Молекулярний пакет "Алергокомпоненти бур'янів" (nAmb a1 (w230) - Амброзія; nArt v1 (w231); nArt v3 , LTP (w233)- Полин; rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
2400 грн
2160 грн
D16054 Молекулярний пакет " Алергокомпоненти лугових трав та бур'янів" (nAmb a1- Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) - Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
3000 грн
2700 грн
D2770 Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum)
1800 грн
1620 грн
D2773 Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7)
1540 грн
1386 грн
D2776 Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кліща домашнього пилу" (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) - Кліщ домашнього пилу)
2200 грн
1980 грн
D3753 Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" (rDer p 10 (tropomyosin) - Dermatophagoides Pteronyssinus)
850 грн
765 грн
D20102 Пакет досліджень "Пліснява" (Aspergillus fumigatus (m3);rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2))
1600 грн
1440 грн
D2779 Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня)
1000 грн
900 грн
D13414 Скринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)
1000 грн
900 грн
D2782 Скринінг харчової алергії "fx5" (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13)
550 грн
495 грн
D19269 Скринінг алергії на плісняву mх2 (P. notatum, C. herbarum, A. fumigatus, C. albicans, A. alternata)
950 грн
855 грн
D4202 Діаміноксидаза
1300 грн
1170 грн
D493 Антитіла IgG до ендомізію (EMA), метод IIFT – напівкількісний
1700 грн
1530 грн
D492 Антитіла IgA до ендомізію (EMA), метод IIFT – напівкількісний
1700 грн
1530 грн
Цены на исследование методом ПЦР
Цена
Цена со скидкой
P003 ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення (кров, плазма)
440 грн
396 грн
P011 ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення (кров, плазма)
850 грн
765 грн
P012 ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення (кров, плазма)
1050 грн
945 грн
P014 ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення (кров, плазма)
610 грн
549 грн
P015 ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення (кров, плазма)
970 грн
873 грн
P018 ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення (кров, плазма)
420 грн
378 грн
P019 ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV, HGV-C, Pegivirus A), якісне визначення (кров, плазма)
520 грн
468 грн
P023 ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
710 грн
639 грн
P027 ПЛР. Вірус простого герпесу 1 та 2 типу (HSV 1/2) , якісне визначення типів (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
480 грн
432 грн
P030 ПЛР. Вірус Varicella-zoster (вірус герпесу 3 типу, VZV, вітряна віспа), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина, вміст папули)
550 грн
495 грн
P038 Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина)
740 грн
666 грн
P043 ПЛР. Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
680 грн
612 грн
P083 ПЛР. Borrelia burgdorferi (бореліоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
500 грн
450 грн
P047 ПЛР. Parvovirus B19 (парвовірус ), кількісне визначення (плазма, кров, зішкріб з р/г, ліквор, слина)
620 грн
558 грн
D10337 Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)
400 грн
360 грн
D14111 Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
400 грн
360 грн
D14108 Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
380 грн
342 грн
D10334 Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
400 грн
360 грн
M055 Визначення непереносимості лактози (ПЛР)
780 грн
702 грн
M074 аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) \ N \ M
8400 грн
7560 грн
M316 аналіз синдром Жильбера (аналіз повторів TA, UGT1A1, кров, ПЛР) / N
2900 грн
2610 грн
D6104 Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)
950 грн
855 грн
Цены на исследование на инфекции
Цена
Цена со скидкой
S093 Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA
260 грн
234 грн
S094 Helicobacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG
280 грн
252 грн
S096 Helicobacter pylori, антитіла IgG
200 грн
S033 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | N
580 грн
522 грн
S034 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
220 грн
198 грн
S035 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
320 грн
288 грн
S036 Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG
220 грн
198 грн
S037 Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | N
400 грн
360 грн
S044 Вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG | N
600 грн
540 грн
S045 Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG
210 грн
189 грн
S046 Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ
210 грн
189 грн
S072 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), IgG
240 грн
216 грн
S124 Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма)
370 грн
333 грн
S125 Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма)
290 грн
261 грн
S004 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM
300 грн
270 грн
S005 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
280 грн
252 грн
S006 Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg
300 грн
270 грн
S007 Вірус гепатиту B (HBV),anti HBe, антитіла сумарні
300 грн
270 грн
S008 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg
200 грн
180 грн
S009 Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні
540 грн
486 грн
S010 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | N
530 грн
477 грн
P170 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, якісне визначення
200 грн
180 грн
S013 Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
290 грн
261 грн
P171 Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення
200 грн
180 грн
S017 Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні
250 грн
225 грн
S012 Вірус гепатиту А (HAV), IgМ
250 грн
225 грн
S014 Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні
300 грн
270 грн
S025 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG
220 грн
198 грн
S026 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM
220 грн
198 грн
S028 Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG
270 грн
243 грн
S029 Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM
270 грн
243 грн
S031 Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG
220 грн
198 грн
S081 Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG
270 грн
243 грн
S082 Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM
270 грн
243 грн
S084 Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин , антитіла IgG
600 грн
540 грн
S104 Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgG
260 грн
234 грн
S105 Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgM
900 грн
810 грн
S102 Кір (Morbillivirus), антитіла IgG
250 грн
225 грн
S103 Кір (Morbillivirus), антитіла IgM
580 грн
522 грн
S064 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA
300 грн
270 грн
S065 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG
250 грн
225 грн
S066 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM
250 грн
225 грн
S099 Кашлюк (Bordetella pertussis), IgG
400 грн
360 грн
S100 Кашлюк (Bordetella pertussis), IgM
400 грн
360 грн
K013 Швидкий тест антигену SARS-Co-2
180 грн
162 грн
K014 Експрес тест на антигени вірусів SARS-CoV-2 (COVID-19), грипу типу А/Б
450 грн
405 грн
S116 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG
370 грн
333 грн
S117 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM
370 грн
333 грн
S123 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA
430 грн
387 грн
S132 Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв'язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2
280 грн
252 грн
S138 Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2
300 грн
270 грн
S053 Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA
240 грн
216 грн
S054 Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG
240 грн
216 грн
S110 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA
340 грн
306 грн
S111 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG
340 грн
306 грн
S112 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM
340 грн
306 грн
S086 Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
400 грн
360 грн
S087 Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
280 грн
252 грн
S088 Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні
280 грн
252 грн
S089 Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
280 грн
252 грн
S091 Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG
280 грн
252 грн
S092 Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG
280 грн
252 грн
S114 Парвовірус (Parvovirus B19), IgG | N
770 грн
693 грн
S115 Парвовірус (Parvovirus B19), IgM
580 грн
522 грн
S061 Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні
290 грн
S062 Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
200 грн
180 грн
S040 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG | N
840 грн
756 грн
S041 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
220 грн
198 грн
S042 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM
220 грн
198 грн
S055 Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA
220 грн
198 грн
S056 Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG
220 грн
198 грн
S106 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA
300 грн
270 грн
S107 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG
300 грн
270 грн
S108 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM
300 грн