Logo
ProLab_bot

Цены на диагностические процедуры

Цены на анализы
Цена на загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)
160 грн
80 грн
Цена на загальний аналіз крові (ШОЕ)
150 грн
75 грн
Цена на аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу
170 грн
85 грн
Цена на загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів)
190 грн
95 грн
Цена на осмотичну резистентність еритроцитів
100 грн
90 грн
Цена на аналіз крові на LE-клітини
150 грн
135 грн
Цена на антирезусні антитіла
490 грн
441 грн
Цена на визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | N
1600 грн
1440 грн
Цена на групу крові + резус фактор
250 грн
125 грн
Цена на пряму пробу Кумбса
610 грн
549 грн
Цены на оценка гемостаза
Цена
Цена со скидкой
Цена на вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2)
700 грн
630 грн
Цена на протеїн S (активність)
4800 грн
4320 грн
Цена на протеїн С (активність)
4800 грн
4320 грн
Цена на D-Димер
220 грн
110 грн
Цена на активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
120 грн
60 грн
Цена на антитромбін III (активність) (AT III)
1185 грн
1067 грн
Цена на протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ )
130 грн
65 грн
Цена на тромбіновий час (ТЧ)
120 грн
60 грн
Цена на фактор фон Віллебранда
4500 грн
4050 грн
Цена на фібриноген
110 грн
55 грн
Цена на коагулограму на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ)
440 грн
220 грн
Цена на комплекс "Гемостазіограма" (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін)
1800 грн
900 грн
Цена на міжнародне нормалізоване відношення
120 грн
60 грн
Цена на тромбофілію, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
2300 грн
2070 грн
Цена на альфа - 1 - антитрипсин / A1 AT
1100 грн
990 грн
Цена на альфа - 2 - макроглобулін / A2 M
1380 грн
1242 грн
Цена на альбумін (сироватка)
100 грн
50 грн
Цена на білок загальний (сироватка)
100 грн
50 грн
Цена на церулоплазмін | N
350 грн
315 грн
Цена на гаптоглобін
780 грн
702 грн
Цена на альфа-Амілазу / AMY (сироватка)
90 грн
45 грн
Цена на альфа-Амілазу панкреатичну
120 грн
108 грн
Цена на гамма-глутаматтрансферазу (ГГТ) / GGT
100 грн
50 грн
Цена на аланінамінотрансферазу (АЛТ) / ALT
100 грн
50 грн
Цена на аспартатамінотрансферазу (АСТ) / AST
100 грн
50 грн
Цена на креатинфосфокіназу (КФК загальна) / CK total*1
100 грн
90 грн
Цена на креатинкіназу-МБ (КФК-МБ)
180 грн
162 грн
Цена на лактатдегідрогеназу (ЛДГ) / LDH
100 грн
90 грн
Цена на лужну фосфатазу (ЛФ) / ALP
100 грн
50 грн
Цена на холінестеразу
200 грн
180 грн
Цена на глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназу (Г6ФД)
1500 грн
1350 грн
Цена на аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A - 1
300 грн
270 грн
Цена на аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B
300 грн
270 грн
Цена на ліпазу / Lipase
200 грн
180 грн
Цена на ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC
100 грн
50 грн
Цена на ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ)
100 грн
50 грн
Цена на ліпопротеїн (а)
1500 грн
1350 грн
Цена на тригліцериди
100 грн
50 грн
Цена на холестерин
100 грн
50 грн
Цена на білірубін прямий
90 грн
45 грн
Цена на білірубін загальний
90 грн
45 грн
Цена на креатинін (сироватка)
100 грн
50 грн
Цена на сечову кислоту (сироватка)
100 грн
50 грн
Цена на сечовину
100 грн
50 грн
Цена на пробу Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну)
130 грн
117 грн
Цена на швидкість клубочкової фільтрації
130 грн
65 грн
Цена на осмолярність крові (комплекс "Електроліти"; Сечовина; Білок загальний)
430 грн
387 грн
Цена на фосфор (сироватка) / P
100 грн
90 грн
Цена на залізо (сироватка) / Fe
100 грн
50 грн
Цена на магній (сироватка) / Mg
100 грн
90 грн
Цена на кальцій загальний (сироватка) / Ca
100 грн
50 грн
Цена на кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
170 грн
85 грн
Цена на кадмій / Cd
1950 грн
1755 грн
Цена на мідь / Cu
300 грн
270 грн
Цена на ртуть / Hg
2200 грн
1980 грн
Цена на свинець / Pb
2200 грн
1980 грн
Цена на хром / Cr
2200 грн
1980 грн
Цена на цинк / Zn
400 грн
360 грн
Цена на 25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D
400 грн
200 грн
Цена на вітамін A
1950 грн
1755 грн
Цена на вітамін B1
2600 грн
2340 грн
Цена на вітамін B6
2600 грн
2340 грн
Цена на вітамін E
1950 грн
1755 грн
Цена на фолієву кислоту (вітамін B9)
200 грн
100 грн
Цена на ціанокобаламін (вітамін B12)
200 грн
100 грн
Цена на еритропоетин
600 грн
540 грн
Цена на трансферин
360 грн
324 грн
Цена на ферритин
200 грн
100 грн
Цена на оцінку насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)
450 грн
405 грн
Цена на гомоцистеїн
400 грн
360 грн
Цена на тропонін I, кількісн.визн.
280 грн
140 грн
Цена на дігоксин
1500 грн
1350 грн
Цена на паратгормон (ПТГ)
250 грн
125 грн
Цена на C-реактивний білок високочутливий (СРБ)
250 грн
225 грн
Цена на C-реактивний білок (СРБ)
100 грн
50 грн
Цена на прокальцитонін (PCT)
710 грн
355 грн
Цена на загальну залізозв'язуючу здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС)
200 грн
180 грн
Цена на цистатін С зі ШКФ
1500 грн
1350 грн
Цена на BNP (аналіз на визначення натрійуретичного пептиду типу В)
1200 грн
600 грн
Цена на серотонін (сироватка) | N
4800 грн
4320 грн
Цена на 17-оксипрогестерон (17-OHП)
190 грн
171 грн
Цена на соматотропний гормон СТГ/ ( HGH)
280 грн
252 грн
Цена на адренокортикотропний гормон (АКТГ)
360 грн
324 грн
Цена на альдостерон
330 грн
297 грн
Цена на кортизол (сироватка)
230 грн
207 грн
Цена на інсуліноподібний фактор росту - 1 (Соматомедин - С) / ІGF-1)
380 грн
342 грн
Цена на білок-3, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3)
350 грн
315 грн
Цена на андростендіон
360 грн
324 грн
Цена на антимюллерів гормон (АМГ)
490 грн
441 грн
Цена на глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
300 грн
270 грн
Цена на дигідротестостерон (ДГТ)
370 грн
333 грн
Цена на естрадіол (E2)
250 грн
225 грн
Цена на естрон (E1)
1050 грн
945 грн
Цена на інгібін B
860 грн
774 грн
Цена на лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
200 грн
180 грн
Цена на прогестерон
205 грн
184 грн
Цена на пролактин (ПРЛ)
180 грн
90 грн
Цена на пролактин мономерний (пост.-ПЕГ)
250 грн
225 грн
Цена на тестостерон вільний (сироватка)
220 грн
198 грн
Цена на тестостерон загальний (сироватка)
185 грн
93 грн
Цена на індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс)
340 грн
306 грн
Цена на фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
180 грн
162 грн
Цена на андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)
580 грн
522 грн
Цена на дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С / (DHEA-S)
280 грн
252 грн
Цена на антиспермальні антитіла
420 грн
378 грн
Цена на кальцитонін
350 грн
175 грн
Цена на остазу (кістково-лужна фосфатаза)
2200 грн
1980 грн
Цена на β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальн.)
240 грн
216 грн
Цена на PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. - 13 тиж.+ 6 дн.
300 грн
270 грн
Цена на β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн.)
260 грн
234 грн
Цена на естріол вільний (E3; Естріол некон'югований)
215 грн
194 грн
Цена на плацентарний лактоген
400 грн
360 грн
Цена на плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії
1400 грн
1260 грн
Цена на антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО)
250 грн
125 грн
Цена на антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ)
350 грн
315 грн
Цена на тиреоглобулін (ТГ)
200 грн
100 грн
Цена на антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
200 грн
100 грн
Цена на тиреотропний гормон (ТТГ)
180 грн
90 грн
Цена на тироксин вільний (T4 вільний)
180 грн
90 грн
Цена на трийодтиронін вільний (T3 вільний)
180 грн
90 грн
Цена на трийодтиронін (Т3 загальний)
180 грн
90 грн
Цена на тироксин (Т4 загальний)
180 грн
90 грн
Цена на антитіла IgG до інсуліну
1410 грн
1269 грн
Цена на антитіла до інсулінових рецепторів
3200 грн
2880 грн
Цена на антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА)
2350 грн
2115 грн
Цена на глікований гемоглобін (HbA1c)
220 грн
110 грн
Цена на глюкозу (сироватку)
110 грн
55 грн
Цена на глюкозо-толерантний тест
185 грн
93 грн
Цена на С-пептид
230 грн
115 грн
Цена на інсулін
205 грн
103 грн
Цена на індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс)
290 грн
145 грн
Цена на лептин | N
720 грн
648 грн
Цена на фруктозамін
445 грн
401 грн
Цена на антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)
560 грн
504 грн
Цена на фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (ПЛР)
1070 грн
963 грн
Цена на фракції пролактину
420 грн
378 грн
Цена на каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (абортус, 5-11 тижн.)
6200 грн
5580 грн
Цена на FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
3800 грн
3420 грн
Цена на FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
3800 грн
3420 грн
Цена на FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
4000 грн
3600 грн
Цена на FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
4000 грн
3600 грн
Цена на каріотипування (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
4200 грн
3780 грн
Цена на каріотипування та FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
7300 грн
6570 грн
Цена на каріотипування та FISH, 1 хромосома: 13 або 18, або 21, або Х, або Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
6700 грн
6030 грн
Цена на каріотипування та FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)
7800 грн
7020 грн
Цена на каріотипування та FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (амніотична рідина, 16-20 тижн.)
8500 грн
7650 грн
Цена на каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.) ***
8500 грн
7650 грн
Цена на розрахунку ризику пренатального скринінгу І триместру (PAPP-A, ХГЛ) програмою Astraia
220 грн
198 грн
Цена на розрахунку ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA І триместру
100 грн
90 грн
Цена на розрахунку ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру
100 грн
90 грн
Цена на альфа-фетопротеїн (АФП)
220 грн
198 грн
Цена на онкомаркер β2-мікроглобулін
350 грн
315 грн
Цена на антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
400 грн
360 грн
Цена на нейрон-специфічна енолаза
550 грн
495 грн
Цена на онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
500 грн
450 грн
Цена на онкомаркер яєчників ранній (HE4)
540 грн
486 грн
Цена на онкомаркер білок S-100
700 грн
630 грн
Цена на онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
220 грн
198 грн
Цена на онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)
240 грн
120 грн
Цена на онкомаркер ШКТ (СА 242)
440 грн
396 грн
Цена на онкомаркер шлунка (СА 72-4)
325 грн
293 грн
Цена на онкомаркер яєчників (СА 125)
200 грн
180 грн
Цена на індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс)
670 грн
603 грн
Цена на простат-специфічний антиген загальний, ПСА
210 грн
105 грн
Цена на індекс вільного простат - специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний,Індекс)
350 грн
175 грн
Цена на раково-ембріональний антиген (РЕА)
210 грн
105 грн
Цена на тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8,18,19)
2500 грн
2250 грн
Цена на хромогранін А
2300 грн
2070 грн
Цена на тимідинкіназу
2080 грн
1872 грн
Цена на MyGene BRCA1/2 (NGS, скриніг спадкових мутацій, кров, Illumina) \ N
16000 грн
14400 грн
Цена на гастрин - 17 - кількісн.
850 грн
765 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена V617F Jak-2
1500 грн
1350 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 1 typ
2300 грн
2070 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 2 typ
2300 грн
2070 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена Calr 1 typ + 2 typ
4000 грн
3600 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена MPL (W515A/L/K/R)
7800 грн
7020 грн
Цена на молекулярно-генетичне дослідження гена 12 exon Jak-2
7100 грн
6390 грн
Цена на IgA (сироватка)\N
340 грн
306 грн
Цена на IgЕ загальний (сироватка)
240 грн
216 грн
Цена на IgG (сироватка)
190 грн
171 грн
Цена на IgМ (сироватка)
190 грн
171 грн
Цена на такролімус / FK 506
1500 грн
1350 грн
Цена на антимітохондріальні антитіла / AMA \ N
1800 грн
1620 грн
Цена на комплемент (С3 компонент)
540 грн
486 грн
Цена на комплемент (С4 компонент)
540 грн
486 грн
Цена на антистрептолізин-О (АСЛ-О)
170 грн
85 грн
Цена на імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА): CD19+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD4/CD8, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+56+
1600 грн
1440 грн
Цена на інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)
780 грн
702 грн
Цена на правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
870 грн
783 грн
Цена на активність комплементу СН50
850 грн
765 грн
Цена на білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)
270 грн
243 грн
Цена на квантифероновий тест
2890 грн
2601 грн
Цена на антинуклеарні антитіла IgG (U1-RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, centromere B, Scl-70, Jo-1, fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm, dsDNA), ANA, CTD скринінг, ELIA Phadia
520 грн
468 грн
Цена на триптазу
1350 грн
1215 грн
Цена на еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
350 грн
315 грн
Цена на субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+).
1500 грн
1350 грн
Цена на розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)
4000 грн
3600 грн
Цена на В-клітинну ланку (В1-, В2-, В-клітини пам'яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)
700 грн
630 грн
Цена на NK-клітинну ланку (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)
1000 грн
900 грн
Цена на T-клітинну ланку (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)
900 грн
810 грн
Цена на діагностику імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)
550 грн
495 грн
Цена на T-клітинну ланку (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)
900 грн
810 грн
Цена на діагностику сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
700 грн
630 грн
Цена на антитіла до парієтальних клітин шлунку IgG
800 грн
720 грн
Цена на функціональну активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) методом DHR-тесту
600 грн
540 грн
Цена на циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
700 грн
630 грн
Цена на катіонний протеїн еозинофілів
400 грн
360 грн
Цена на алергопанель харчову, антитіла IgE
1100 грн
990 грн
Цена на ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів)
6300 грн
5670 грн
Цена на FOX – алерготест (Food Xplorer, специфічні IgG до 286 алергенів продуктів харчування)
7000 грн
6300 грн
Цена на β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG
790 грн
711 грн
Цена на β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM
790 грн
711 грн
Цена на кардіоліпін, антитіла IgG
720 грн
648 грн
Цена на кардіоліпін, антитіла IgM
720 грн
648 грн
Цена на фосфоліпіди, антитіла IgG
790 грн
711 грн
Цена на фосфоліпіди, антитіла IgM
790 грн
711 грн
Цена на гліадин, антитіла IgA
580 грн
522 грн
Цена на гліадин, антитіла IgG
380 грн
342 грн
Цена на дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA | N
1420 грн
1278 грн
Цена на дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG | N
1420 грн
1278 грн
Цена на тканинну трансглутаміназу, антитіла IgA
750 грн
675 грн
Цена на тканинну трансглутаміназу, антитіла IgG
750 грн
675 грн
Цена на комплекс "Целіакія" (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG)
1410 грн
1269 грн
Цена на циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG
440 грн
396 грн
Цена на цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG | N
850 грн
765 грн
Цена на ревматоїдний фактор (РФ)
150 грн
75 грн
Цена на антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC)
1300 грн
1170 грн
Цена на антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг: RNP/Sm, SS-A (Ro), SSB (La), Scl-70, Jo-1, centromere B
2000 грн
1800 грн
Цена на антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
950 грн
855 грн
Цена на алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, MUXF3 CCD, Bromelain)
2000 грн
1800 грн
Цена на алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть)морської свинки, гусяче пір'я, пі'ря папуги, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Aspergillus niger, MUXF3 CCD, Bromelain)
2000 грн
1800 грн
Цена на алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
1050 грн
945 грн
Цена на алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)
1300 грн
1170 грн
Цена на алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)
1000 грн
900 грн
Цена на алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)
1400 грн
1260 грн
Цена на алергопанель"Алергени домашнього пилу" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)
900 грн
810 грн
Цена на алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)
850 грн
765 грн
Цена на алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)
800 грн
720 грн
Цена на алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416)
800 грн
720 грн
Цена на алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433)
800 грн
720 грн
Цена на алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)
750 грн
675 грн
Цена на алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)
750 грн
675 грн
Цена на алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)
750 грн
675 грн
Цена на алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)
750 грн
675 грн
Цена на алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427)
920 грн
828 грн
Цена на алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)
800 грн
720 грн
Цена на алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)
800 грн
720 грн
Цена на пакет досліджень "Передвакцинаційний" (желатин коров'ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45)
1500 грн
1350 грн
Цена на пакет досліджень "Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази" (триптаза; желатин коров'ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8)
1800 грн
1620 грн
Цена на алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, гусине пір'я, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain)
1700 грн
1530 грн
Цена на алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров'яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain)
1800 грн
1620 грн
Цена на алергопанель "Харчова: риба та морепродукти" (Специфічні IgE, тріска (f3), Специфічні IgE, краб (f23), Специфічні IgE, креветка (f24), Специфічні IgE, лосось (f41))
700 грн
630 грн
Цена на алергопанель "Харчова: м'ясо та молочні продукти" (Специфічні IgE, молоко коров`яче (f2), Специфічні IgE, яєчний білок (f1), Специфічні IgE, яєчний жовток (f75), Специфічні IgE, м`ясо курки (f83), Специфічні IgE, яловичина (f27), Специфічні IgE, свинина (f26), Специфічні IgE, м`ясо кролика (f213))
850 грн
765 грн
Цена на алергопанель "Харчова алергія: Фрукти та овочі"
1100 грн
990 грн
Цена на алергопанель "Харчова алергія: Злаки та горіхи"
1100 грн
990 грн
Цена на алергопанель "Харчова: розширена"
1550 грн
1395 грн
Цена на специфічні IgE, апельсин (f33)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, арахіс (f13)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, банан (f92)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, вишня (f242)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, вівсянка (f7)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, волоський горіх (f256)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, груша (f94)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, диня (f87)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, жито (f5)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, казеїн (f78)
580 грн
522 грн
Цена на специфічні IgE, капуста (f216)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, картопля (f35)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кешью (f202)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, ківі (f84)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, краб (f23)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, креветка (f24)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кукурудза (f8)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кунжут (f10)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, ліщина (f17)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, лосось (f41)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, мигдаль (f20)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, молоко коров'яче (f2)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, морква (f31)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, м'ясо кролика (f213)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, м'ясо курки (f83)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, персик (f95)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, полуниця (f44)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, пшениця (f4)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, рис (f9)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, свинина (f26)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, селера (f85)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, соя (f14)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, томат (f25)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, тріска (f3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, чай (f222)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, часник (f47)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, шоколад (f105)
380 грн
342 грн
Цена на специфічні IgE, яблуко (f49)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, яєчний білок (f1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, яєчний жовток (f75)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, яловичина (f27)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Candida albicans (m5)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, амброзія (w1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, береза (t3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, бермудська трава (g2)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, бірючина (t210)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, бук (t5)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, вільха (t2)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, граб (t209)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, грястиця збірна (g3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, гусяче пір'я (e70)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, дуб (t7)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72)
480 грн
432 грн
Цена на специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, жито посівне (g12)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, золотарник (w12)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кипарис (t23)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, кульбаба (w8)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, латекс (k82)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, лобода (w10)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, мітлиця тонка (g9)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, олива (t9)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, пилок ліщини (t4)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, пір'я папуги (e91)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, платан (t11)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, полин (w6)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, постениця (w19)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, тарган (i6)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, тонконіг лучний (g8)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, тополя (t14)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, трава пахуча (g1)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, шершень звичайний (i75)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, щириця звичайна (w14)
320 грн
288 грн
Цена на специфічні IgE, ясен (t15)
320 грн
288 грн
Цена на молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 - Береза)
1400 грн
1260 грн
Цена на молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" розширений ( rBet v 1 , PR-10, (t215); rBet v2; rBet v4 (t221) ; Bet v 6, Isoflavone reductase ( t225)- Береза
3600 грн
3240 грн
Цена на молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку лугових трав" (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) - Тимофіївка)
1400 грн
1260 грн
Цена на молекулярний пакет "Алергокомпоненти бур'янів" (nAmb a1 (w230) - Амброзія; nArt v1 (w231); nArt v3 , LTP (w233)- Полин; rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
2200 грн
1980 грн
Цена на молекулярний пакет " Алергокомпоненти лугових трав та бур'янів" (nAmb a1- Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) - Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка)
2800 грн
2520 грн
Цена на пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum)
1540 грн
1386 грн
Цена на пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7)
1540 грн
1386 грн
Цена на молекулярний пакет "Алергокомпоненти кліща домашнього пилу" (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) - Кліщ домашнього пилу)
2000 грн
1800 грн
Цена на визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" (rDer p 10 (tropomyosin) - Dermatophagoides Pteronyssinus)
800 грн
720 грн
Цена на пакет досліджень "Пліснява" (Aspergillus fumigatus (m3);rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2))
1450 грн
1305 грн
Цена на скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня)
950 грн
855 грн
Цена на скринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)
850 грн
765 грн
Цена на скринінг харчової алергії "fx5" (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13)
480 грн
432 грн
Цена на скринінг алергії на плісняву mх2 (P. notatum, C. herbarum, A. fumigatus, C. albicans, A. alternata)
730 грн
657 грн
Цена на діаміноксидазу
1200 грн
1080 грн
Цена на антитіла IgG до ендомізію (EMA), метод IIFT – напівкількісний
1600 грн
1440 грн
Цена на антитіла IgA до ендомізію (EMA), метод IIFT – напівкількісний
1600 грн
1440 грн
Цена на Визначення непереносимості лактози (ПЛР)
780 грн
702 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення (кров, плазма)
440 грн
396 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення (кров, плазма)
850 грн
765 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення (кров, плазма)
1050 грн
945 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення (кров, плазма)
610 грн
549 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення (кров, плазма)
970 грн
873 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення генлтипів (кров, плазма)
1150 грн
1035 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення (кров, плазма)
420 грн
378 грн
Цена на ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV, HGV-C, Pegivirus A), якісне визначення (кров, плазма)
520 грн
468 грн
Цена на ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
710 грн
639 грн
Цена на ПЛР. Вірус простого герпесу 1 та 2 типу (HSV 1/2) , якісне визначення типів (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати)
480 грн
432 грн
Цена на ПЛР. Вірус Varicella-zoster (вірус герпесу 3 типу, VZV, вітряна віспа), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина, вміст папули)
550 грн
495 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина)
740 грн
666 грн
Цена на ПЛР. Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
680 грн
612 грн
Цена на ПЛР. Borrelia burgdorferi (бореліоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор)
500 грн
450 грн
Цена на аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) \ N \ M
8400 грн
7560 грн
Цена на аналіз синдром Жильбера (аналіз повторів TA, UGT1A1, кров, ПЛР) / N
2900 грн
2610 грн
Цена на ПЛР. Parvovirus B19 (парвовірус ), кількісне визначення (плазма, кров, зішкріб з р/г, ліквор, слина)
620 грн
558 грн
Цена на цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)
400 грн
360 грн
Цена на Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)
320 грн
288 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)
320 грн
288 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
350 грн
315 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | N
580 грн
522 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
220 грн
198 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
320 грн
288 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG
220 грн
198 грн
Цена на Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | N
400 грн
360 грн
Цена на Вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG | N
600 грн
540 грн
Цена на Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG
210 грн
189 грн
Цена на Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ
210 грн
189 грн
Цена на Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA
260 грн
234 грн
Цена на Helicobacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG
280 грн
140 грн
Цена на Helicobacter pylori, антитіла IgG
200 грн
100 грн
Цена на Трихомонада (Trichomonas vaginalis), IgG
240 грн
216 грн
Цена на Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма)
370 грн
333 грн
Цена на Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма)
285 грн
257 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM
300 грн
270 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
280 грн
252 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg
300 грн
270 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV),anti HBe, антитіла сумарні
300 грн
270 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg
200 грн
100 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні
540 грн
486 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | N
530 грн
477 грн
Цена на Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, якісне визначення
200 грн
100 грн
Цена на Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
290 грн
145 грн
Цена на Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення
200 грн
100 грн
Цена на Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні
250 грн
225 грн
Цена на Вірус гепатиту А (HAV), IgМ
250 грн
225 грн
Цена на Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні
300 грн
270 грн
Цена на Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG
220 грн
198 грн
Цена на Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM
220 грн
198 грн
Цена на Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG
270 грн
243 грн
Цена на Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM
270 грн
243 грн
Цена на Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG
220 грн
198 грн
Цена на Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG
270 грн
243 грн
Цена на Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM
270 грн
243 грн
Цена на Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин , антитіла IgG
600 грн
540 грн
Цена на Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgG
260 грн
234 грн
Цена на Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgM
900 грн
810 грн
Цена на Кір (Morbillivirus), антитіла IgG
250 грн
225 грн
Цена на Кір (Morbillivirus), антитіла IgM
580 грн
522 грн
Цена на Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA
300 грн
270 грн
Цена на Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG
250 грн
225 грн
Цена на Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM
250 грн
225 грн
Цена на Кашлюк (Bordetella pertussis), IgG
400 грн
360 грн
Цена на Кашлюк (Bordetella pertussis), IgM
400 грн
360 грн
Цена на Швидкий тест антигену SARS-Co-2
180 грн
90 грн
Цена на Експрес тест на антигени вірусів SARS-CoV-2 (COVID-19), грипу типу А/Б
450 грн
225 грн
Цена на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG
370 грн
185 грн
Цена на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM
370 грн
185 грн
Цена на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA
430 грн
387 грн
Цена на Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв'язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2
275 грн
248 грн
Цена на Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2
295 грн
266 грн
Цена на Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA
240 грн
216 грн
Цена на Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG
240 грн
216 грн
Цена на Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA
340 грн
306 грн
Цена на Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG
340 грн
306 грн
Цена на Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM
340 грн
306 грн
Цена на Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
400 грн
360 грн
Цена на Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
280 грн
252 грн
Цена на Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні
280 грн
252 грн
Цена на Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
280 грн
252 грн
Цена на Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG
280 грн
252 грн
Цена на Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG
280 грн
252 грн
Цена на Парвовірус (Parvovirus B19), IgG | N
770 грн
693 грн
Цена на Парвовірус (Parvovirus B19), IgM
580 грн
522 грн
Цена на Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні
290 грн
145 грн
Цена на Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
200 грн
180 грн
Цена на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG | N
840 грн
756 грн
Цена на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
220 грн
110 грн
Цена на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM
220 грн
198 грн
Цена на Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA
220 грн
198 грн
Цена на Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG
220 грн
198 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA
300 грн
270 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG
300 грн
270 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM
300 грн
270 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA
300 грн
270 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG
220 грн
198 грн
Цена на Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM
220 грн
198 грн
Цена на Цитомегаловірус (CMV), авідність IgG | N
830 грн
747 грн
Цена на Цитомегаловірус (CMV), IgG
230 грн
207 грн
Цена на Цитомегаловірус (CMV), IgМ
230 грн
207 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS.Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма.
1950 грн
1755 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма.
660 грн
594 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (анаероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ.
1400 грн
1260 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS.Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма.
1950 грн
1755 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма.
660 грн
594 грн
Цена на Бакпосів крові на стерильність (анаероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ.
1400 грн
1260 грн
Цены на онкогематологию
Цена
Цена со скидкой
Цена на Визначення антигену HLA-B27 методом проточної цитометрії
700 грн
630 грн
Цена на Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер)
700 грн
630 грн
Цена на EGFR (exons 18; 19; 20; 21) (ПЛР)
7430 грн
6687 грн
Цена на MGMT (метилспецифічна ПЛР)
5650 грн
5085 грн
Цена на Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР
3300 грн
2970 грн
Цена на Ампліфікація HER-2/neu (FISH)
14000 грн
12600 грн
Цена на ДНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (CISH)
3000 грн
2700 грн
Цена на BRAF (V600) (ПЛР)
5700 грн
5130 грн
Цена на Постнатальне mFISH: X, Y, 18 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне mFISH: 13, 21 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне iFISH: X, Y, 18 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне iFISH: 13, 21 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне mFISH: X, Y, 18 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне mFISH: 13, 21 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне iFISH: X, Y, 18 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на Постнатальне iFISH: 13, 21 (матеріал – кров)
2700 грн
2430 грн
Цена на MyGene HRR (NGS-панель спадкових мутацій у 32 генах для раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, кров, Illumina) \ N
18500 грн
16650 грн
Цена на MyGene PanCancer (NGS-панель спадкових мутацій для всіх форм спадкового та сімейного раку, кров, Illumina) \ N
44500 грн
40050 грн
Цена на Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду
130 грн
65 грн
Цена на Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін/ креатинін
180 грн
90 грн
Цена на Аналіз сечі загальний (ЗАС)
120 грн
60 грн
Цена на Аналіз сечі за Нечипоренком
130 грн
65 грн
Цена на аналіз сечі за Зимницьким
110 грн
55 грн
Цена на Креатинін (сеча)
110 грн
99 грн
Цена на Осмолярність сечі
360 грн
324 грн
Цена на Кортизол (сеча) | N
500 грн
450 грн
Цена на Білок загальний (сеча)
100 грн
90 грн
Цена на Білок загальний (добова сеча)
100 грн
90 грн
Цена на Альфа-Амілаза / AMY (сеча)
140 грн
126 грн
Цена на Креатинін (добова сеча)
110 грн
99 грн
Цена на Сечова кислота (добова сеча)
110 грн
99 грн
Цена на Кальцій загальний (сеча) / Ca
110 грн
99 грн
Цена на Фосфор (сеча) / P
110 грн
99 грн