Безперервний професійний розвиток медичних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштiв фiзичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобiв, медичних виробів або медичних послуг
ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини
ПОЛОЖЕННЯ про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я

1 січня 2022 року набула чинності Постанова КМУ від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (далі – Постанова 725). Відповідно до вимог вказаної Постанови, працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток (далі – БПР).

З метою забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку діє система безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі – Система БПР), яка призначена для збереження інформації про провайдерів, заходи БПР, облік балів БПР.

Власником Системи БПР та внесених до неї відомостей є МОЗ України

«Європейський Радіологічний Центр» (юридична особа ТОВ «Гемо Медика Харків») зареєстрований, як провайдер БПР під номером 1301

https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr 

Безперервний професійний розвиток (БПР) є надзвичайно важливим для лікарів та інших медичних працівників. Сучасна медицина постійно розвивається, і лікарі мають бути завжди готові оновлювати свої знання та навички, щоб надавати найкращий догляд для пацієнтів. Ось кілька ключових аспектів БПР для лікарів:

1. Нові медичні технології та методи: Розвиток нових медичних технологій та методів лікування стає нормою. Лікарі мають бути обізнані щодо останніх досягнень і вміти їх впроваджувати в практику.

2. Зміни в стандартах лікування: Клінічні стандарти та протоколи можуть змінюватися. Лікарі мають вивчати та дотримуватися найновіших рекомендацій для забезпечення найкращого лікування.

3. Етика та комунікація: Важливо розвивати навички комунікації з пацієнтами та їхніми сім'ями, а також вивчати етичні аспекти медичної практики.

4. Медична освіта та навчання: Лікарі можуть вдосконалювати свої навички через спеціалізовану медичну освіту, семінари, конференції та онлайн-курси.

5. Зворотній зв'язок від пацієнтів: Пацієнти можуть надавати цінний зворотній зв'язок щодо якості медичної допомоги. Лікарі мають вміти враховувати цей зворотній зв'язок та покращувати свою роботу на його підставі.

6. Заходи безпеки та профілактика: Важливо бути обізнаними щодо сучасних підходів до безпеки пацієнтів і підвищення їхнього захисту від інфекцій та інших ризикових чинників.

7. Дослідження та інновації: Деякі лікарі беруть участь у медичних дослідженнях і розвивають нові методи лікування. Це може бути важливою частиною їхнього БПР.

Безперервний професійний розвиток для лікарів не є простою формальністю, він потребує відданості, часу та зусиль. Проте це допомагає забезпечити найкращий догляд для пацієнтів, а також бути обізнаним щодо сучасних медичних досягнень.

Відгук
Відгук
Рейтинг
Тип відгуку
Задати питання
Кому питання
Питання
Запис онлайн
Виберіть послугу
Додатковий коментар
ERC Logo
Укр | Рус